Przetargi

OGŁOSZENIE DYREKTORA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W WĄGROWCU

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem terenu na urządzenie i prowadzenie letniego ogródka gastronomicznego w sezonie letnim 2017,2018 oraz 2019 na płycie Rynku w Wągrowcu w okresie od 1 maja 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. , od 1 maja 2018 r. do 31.sierpnia 2018 oraz od 1 maja 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie do dnia 22 marca 2017 r. do godz. 12oo w biurze Miejskiego Domu Kultury, ul. Kościuszki 55 oferty w zaklejonej kopercie z napisem „OFERTA- OGRÓDEK LETNI 2017/2018/ 2019’’.

Wszelkich informacji na temat przetargu uzyskać można bezpośrednio w biurze Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu lub telefonicznie pod numerem:

(67) 26 20 545  

  

OGŁOSZENIE DYREKTORA 

 

OGŁOSZENIE DYREKTORA O WYBORZE OFERTY