Informacja o wyniku naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 

na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

 

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Honorata Bukowska

Wągrowiec

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego - Pani Honorata Bukowska uzyskała pozytywną ocenę
o przydatności zawodowej na ww. stanowisko. Poziom wiedzy merytorycznej kandydata, związanej ze specyfiką
stanowiska pracy oraz posiadane kwalifikacje gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

Wągrowiec, dnia 10 maja 2019 r.

    

                                                                    Burmistrz Miasta

                                                             /-/  Jarosław Berendt