logo
logo bip

OBWIESZCZENIE

                                                     

 

OBWIESZCZENIE

 

Miejskiej Komisji Wyborczej w Kórniku

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

 

o zarejestrowanych  listach  kandydatów na radnego w wyborach

uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Kórnik  w okręgu nr 14

zarządzonych na dzień 25 września 2016 r.

 

  Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U.  Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Kórniku  podaje do wiadomości informacje o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego:

 

OKRĘG Nr 14

1.  ALBA-ZWIERNIK Olga Katarzyna,  lat 31, zam. Robakowo,

     zgłoszona przez  KWW OLGI  ALBA-ZWIERNIK - Lista nr 1

 

2.  KOSMALSKA Iwona Teresa,  lat  39, zam. Dachowa,

     zgłoszona  przez  KWW IWONY KOSMALSKIEJ - Lista nr 2

 

3WOJTUŚ Janusz Marian,  lat  67, zam. Robakowo,

     zgłoszony przez  KWW JANUSZ WOJTUŚ - Lista nr 3

 

4.  NOWACZYK Tomasz Stanisław,  lat  45,  zam. Kórnik,

    zgłoszony przez KWW TOMASZA NOWACZYKA - Lista nr 4

 

                                                                                                   Przewodniczący

                                                                             Miejskiej Komisji Wyborczej w Kórniku

 

 

                                                                                                 Paweł Mikołajczak

 

 

                                                                                                       

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Informacje o numerze i granicy obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie  obwodowej komisji wyborczej oraz o możliwości głosowania  korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Kórnik, zarządzonych na dzień  25 września  2016 r. 

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

 

Urząd  Miasta i Gminy Kórnik podaje poniżej wykaz miejsc na terenie gminy przeznaczonych 

na  bezpłatne  umieszczanie  urzędowych  obwieszczeń  wyborczych

 i  plakatów  komitetów wyborczych  w związku  z  zarządzeniem  wyborów uzupełniających  

do  Rady Miasta i Gminy Kórnik  w dniu  25 września  2016 r.

 

Kórnik : słupy ogłoszeniowe przy ulicy  Dworcowej oraz  Pl. Niepodległości

 Bnin     : słupy ogłoszeniowe przy ulicy Błażejewskiej 

Wsie     : tablice ogłoszeń, budynki świetlic wiejskich itp.- plakatowanie uzgodnione z  

               Sołtysem .

  

                                                                                                Burmistrz Miasta i Gminy

 

                                                                                                    Jerzy Lechnerowski

 

 Kórnik,  19 sierpnia  2016 r.

 

SKŁAD MIEJSKIJ KOMISJI TERYTORIALNEJ

SKŁAD MIEJSKIJ KOMISJI TERYTORIALNEJ

w wyborach uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Kórnik
w okręgu wyborczym nr 14,

zarządzonych na dzień 25 września 2016r.

 

 

1.    Paweł Mikołajczak     – Przewodniczący Komisji

2.    Maria Pawłowicz        – Zastępca Przewodniczącego Komisji

3.    Lidia Noskowiak        – Członek Komisji

4.    Ewelina Domagała      – Członek Komisji

5.    Beata Bruczyńska       – Członek Komisji

6.     Sandra Frąckowiak    – Członek Komisji

7.    Dawid Nanowski        – Członek Komisji

INFORMACJA O DYŻURACH Miejskiej Komisji Wyborczej

INFORMACJA O DYŻURACH

Miejskiej Komisji Wyborczej

 

 

Miejska Komisja Wyborcza w Kórniku informuje, że zgłaszania kandydatów na Radnych Rady Miasta 
i Gminy w Kórniku w wyborach uzupełniających można dokonywać codziennie od dnia 8 sierpnia 2016r. w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 2 u Pani Lidii Noskowiak. 

 

Miejska Komisja Wyborcza będzie pełnić dyżury w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku, przy Placu Niepodległości 1 w Kórniku, w salce USC (wejście od strony parkingu) w dniach:

11 sierpnia 2016r. w godzinach od 17.00 do 20.00

16 sierpnia 2016r. w godzinach od 18.00 do 24.00

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 14 lipca 2016 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

z dnia  14 lipca 2016 r.

 

        Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks  Wyborczy  ( Dz.U. z  2011 r. Nr  21, poz.112 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości  informacje  o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych  wybieranych w  okręgu wyborczym  oraz wyznaczonej    siedzibie   Miejskiej  Komisji Wyborczej  w wyborach   uzupełniających  do  Rady  Miasta  i  Gminy  Kórnik  zarządzonych  na dzień  25  września  2016r. :

 

Nr okręgu

wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba

radnych

 

14

 

 Okręg obejmuje Sołectwa:  Dachowa, Robakowo-Wieś

 

1

 Siedzibą  Miejskiej  Komisji Wyborczej jest Urząd Miasta i Gminy  Kórnik   Plac  Niepodległości 1.

 

 Burmistrz  

Miasta i  Gminy Kórnik

 

Jerzy Lechnerowski

 

 Kórnik, dnia   14  lipca  2016 r.

 

Komunikat

Komunikat Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 6 lipca 2016 r. o miejscu i czasie przyjmowania przez Komisarza Wyborczego w Poznaniu zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Kórniku w okręgu nr 14 zarządzonych na dzień 25 września 2016 r.

Postanowienie nr 21/16 Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2016 r.

w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Kórniku w okręgu Nr 14.

  

Zarządzenie nr 350 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 lipca 2016 r.

w sprawie: zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kórniku w okręgu wyborczym Nr 14

Pobierz:

Zarządzenie, uzasadnienie, załącznik - PDF