logo
logo bip

Wyboru uzupełniające - protokół z wyborów z dnia 19 listopada 2017 r.

Wyboru uzupełniające - protokół z wyborów z dnia 19 listopada 2017 r.   - pobierz

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Kórniku z dnia 11 października 2017 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Kórniku  
z dnia 11 października 2017 r. 
o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających 
do Rady Miasta i Gminy Kórnik - pobierz

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Kórniku

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Kórniku dnia 11 października 2017 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

 w wyborach uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Kórnik zarządzonych na dzień 19 listopada 2017 r. - pobierz

  

O G Ł O S Z E N I E

                                                                                                 

                   O G Ł O S Z E N I E

 

Urząd  Miasta i Gminy Kórnik podaje poniżej wykaz miejsc na terenie gminy przeznaczonych  na  bezpłatne  umieszczanie  urzędowych  obwieszczeń  wyborczych  i  plakatów  komitetów wyborczych  w związku  z  zarządzeniem  wyborów uzupełniających  do  Rady Miasta i Gminy Kórnik  w dniu  19 listopada  2017 r.

 

Kórnik : słupy ogłoszeniowe przy ulicy  Dworcowej oraz  Pl. Niepodległości

 

Bnin     : słupy ogłoszeniowe przy ulicy Błażejewskiej

 

Wsie     : tablice ogłoszeń, budynki świetlic wiejskich itp.- plakatowanie uzgodnione z  

               Sołtysem .

 

 

 

 

 

                                                                                                Burmistrz Miasta i Gminy

 

                                                                                                    Jerzy Lechnerowski

 

 

Kórnik,  9  października  2017 r.

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 25 września 2017 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Kórniku 

Pobierz:

Zarządzenie: - PDF  

Miejska Komisja Wyborcza - terminy dyżurów

Miejska Komisja Wyborcza 

pełni dyżury w siedzibie

Urzędu Miasta i Gminy Kórnik

Pl. Niepodległości 1 w dniach:


05.10.2017 r.  w godz.  15.30-17.30

10.10.2017 r.  w godz.  19.00-24.00

Miejska Komisja Wyborcza w Kórniku

Miejska Komisja Wyborcza w Kórniku

  

1.    Paweł Mikołajczak                  504 130 428

2.    Maria Pawłowicz                     694 175 521

3.    Lidia Noskowiak                      669 682 903

4.    Beata Bruczyńska                    515 229 694

5.    Ewelina Domagała                   601 924 108

6.    Sandra Frąckowiak                 668 063 484

7.    Teresa Przymusińska              604 087 014

 

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Poznaniu

061 852 02 12

061 852 22 52

Fax 061 854 13 16

Uchwała nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kórniku z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie: wyboru przewodniczącego i zastępcy Miejskiej komisji Wyborczej w Kórniku - pobierz PDF

Zarządzenie nr 94 z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie: powołania koordynatora ds. obsługi informatycznej systemu "Wsparcie Organów Wyborczych WOW" w wyborach uzupełniających do rady Miasta i Gminy Kórnik w okręgu wyborczym nr 20, zarządzonych na dzień 19 listopada 2017 r. - pobierz PDF  

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 7 września 2017 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

z  dnia  7 września  2017 r.

 

        Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks  Wyborczy  ( Dz.U. z  2017 r. poz.  15 i 1089 ze zm.) oraz Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego  Nr 406/2017  z dnia  28 sierpnia 2017 r.,  podaję do publicznej wiadomości  informacje  o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie  radnych  wybieranych  w  okręgu  wyborczym  oraz  wyznaczonej    siedzibie   Miejskiej  Komisji  Wyborczej  w  wyborach   uzupełniających  do  Rady  Miasta  i  Gminy  Kórnik  zarządzonych  na dzień  19 listopada  2017 r. : 

Nr okręgu

wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba

radnych

 

 

 

20

 

Okręg  Sołectwo: Kamionki

Okręg obejmuje ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Bułankowa, Cedrowa, Dębowa, Dolna, Górna, Grabowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Jodłowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Konwaliowa, Leśna, Liliowa, Lipowa, Lisia, Łąkowa, Magnoliowa, Modrzewiowa, Mostowa, Murarska, Nad Kople, Nowa, Olchowa, Orzechowa, Osiedle Azaliowe  Osiedle Kresowe, Piotrowska, Platanowa, Poznańska (numery parzyste), Przy Lesie, Przy Łowisku, Sosnowa, Stokrotkowa, Topolowa, Tulipanowa, Wierzbowa, Wilcza, Wypoczynkowa, Zacisze.

 

 

 

 

1

 

Siedzibą  Miejskiej  Komisji Wyborczej jest Urząd Miasta i Gminy  Kórnik   Plac  Niepodległości 1.


  

Burmistrz  

   Miasta i  Gminy Kórnik


  /-/ Jerzy Lechnerowski

                                                                                                                                       

Kórnik, dnia  7  września  2017 r.

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK W OKRĘGU WYBORCZYM NR 20 ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 19 LISTOPADA 2017 R.

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK W OKRĘGU WYBORCZYM NR 20 ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 19 LISTOPADA 2017 R. - PRZEJDŹ NA STRONĘ DELEGATURA KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W POZNANIU

Komunikat Komisarza Wyborczego w Poznaniu

KOMUNIKAT 
Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2017 r.
 
o miejscu i czasie przyjmowania przez Komisarza Wyborczego w Poznaniu zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Kórnik w okręgu wyborczym nr 20 zarządzonych na dzień 19 listopada 2017 r. - pobierz PDF

Zarządzenie nr 406/2017 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r.

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Kórnik w okręgu wyborczym nr 20 - pobierz PDF

Postanowienie nr 773-3/17 Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 16 sierpnia 2017 r.

w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnej Rady Miasta i Gminy Kórnik w okręgu wyborczym nr 20