logo
logo bip

Wybory Samorządowe 2018 - 21 października 2018 r.

UCHWAŁA NR XLIX / 658 / 2018 RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów do głosowania na obszarze Miasta i Gminy Kórnik, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. - pobierz 


ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - pobierz

Wybory Samorządowe 2018

UCHWAŁA NR XLV / 606 / 2018 RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Kórnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. - PDF


UCHWAŁA NR XLV / 608 / 2018 RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów do głosowania na obszarze Miasta i Gminy Kórnik, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. - PDF