logo
logo bip

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik (II tura - 4 listopada 2018 r.)

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik  - pobierz PDF

INFORMACJA

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 

DS. PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA
W OBWODZIE OD NR 1 DO NR 14

ROZPOCZYNAJĄ PRACE

4  LISTOPADA  2018 R.

OD GODZINY 6.00

CZAS OTWARCIA LOKALI WYBORCZYCH

OD GODZINY 7.00 DO GODZINY 21.00

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego - pobierz PDF

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa wielkopolskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa wielkopolskiego - pobierz PDF

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik - pobierz PDF

Protokół rejestracji listy kandydatów na Radnych

Protokół rejestracji listy kandydatów na Radnych - pobierz PDF

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Kórniku z dnia 22 października 2018 r.

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Kórniku z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018r. - pobierz PDF

Wyniki wyborów samorządowych 2018 - 21 października 2018

Wyniki wyborów samorządowych 2018 - 21 października 2018

Informacja - obwodowe...

I N F O R M A C J A 

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE
DS. PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA
W OBWODZIE OD NR 1 DO NR 14

ROZPOCZYNAJĄ PRACE

21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

OD GODZINY 6.00

CZAS OTWARCIA LOKALI WYBORCZYCH

OD GODZINY 7.00 DO GODZINY 21.00

 

Informacja

I N F O R M A C J A 

W związku z rezygnacją Adriana Sikory,

przewodniczącym Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania Nr 11 została

Ewelina Drzewiecka

KOMUNIKAT WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W POZNANIU

KOMUNIKAT
WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W POZNANIU

Wojewódzka Komisja Wyborcza w Poznaniu w składzie:
1. GRZEGORZ NOWAK
2. MATEUSZ JAKUB SIERADZKI
3. MARIUSZ KOŃCZAK
4. JERZY MARIAN KUCZNEROWICZ
5. SEBASTIAN LACH
6. IWONA STEFANIA MARCINIAK
7. BŁAŻEJ MATECKI
8. LEON MIKLOSIK
9. MAREK STANISŁAW PIOTROWSKI
10. STANISŁAW JAN ZABŁOCKI

informuje, że:

1. Dyżury Komisji w celu rozpatrywania skarg na działalność obwodowych komisji wyborczych oraz przyjmowania protokołów zbiorczych wyników głosowania na obszarze powiatów w wyborach do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. odbywać się będą:

- w dniu 20 października 2018 r. w godzinach od. 10:00 do 16:00

- w dniu 21 października w godzinach od 7:00 do 22:00

- w dniu 22 października od godziny 6:00 do czasu ustalenia wyników głosowania

2. Siedziba Wojewódzkiej Komisji Wyborczej dla wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego mieści się w budynku
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu:

al. Niepodległości 34, pokój Nr 823 (VIII piętro)
tel. 61 626 79 80


Przewodniczący
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
w Poznaniu

/-/ Grzegorz Nowak

KOMUNIKAT MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KÓRNIKU z dnia 16 października 2018 r.

KOMUNIKAT

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W KÓRNIKU

 z dnia 16 października 2018 r.

  

Miejska Komisja Wyborcza w Kórniku  informuje, że pełni dyżury w siedzibie  Urzędu  Miasta  i  Gminy Kórnik,  Pl. Niepodległości  1 / wejście  od  parkingu/,  w  dniach :

 

20.10.2018 r.  - w  godz.  08.00-10.00

21.10.2018 r.  - od  godz.  07.00  do czasu  zakończenia prac dotyczących  ustalenia  wyników głosowania  i  wyników wyborów.

 

W czasie pełnienia dyżurów członkowie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kórniku udzielają informacji  telefonicznej pod numerem telefonu :  618-972-609 .

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji  Wyborczej

w  Kórniku

 

 /-/   Paweł   Mikołajczak

Zarządzenie nr 121 z dnia 10 października 2018 r.

w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

Pobierz:
Zarządzenie - PDF

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I w sprawie zmian w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 w gminie Kórnik - pobierz PDF

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 3 w gminie Kórnik - pobierz PDF

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 6 w gminie Kórnik  - pobierz PDF

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 10 w gminie Kórnik - pobierz PDF

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 13 w gminie Kórnik - pobierz PDF

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 13 w gminie Kórnik - pobierz PDF

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 13 w gminie Kórnik - pobierz PDF

Postanowienie  Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 13 w gminie Kórnik - pobierz PDF

Rejestr wyborców - informacja

Wyjaśnienia dotyczące rejestru wyborców - pobierz PDF

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców - pobierz PDF

Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców - pobierz PDF

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad  powiatów  i  sejmików  województw  oraz  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - PDF

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - PDF

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rganów jednostek samorządu terytorialnego - PDF

Zarządzenie nr 120 z dnia 10 października 2018 r.

w sprawie zmiany zarządzenia o powołaniu Zespołu  do spraw  przygotowania i przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych na terenie Miasta i  Gminy Kórnik

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

 

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - pobierz

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Kórniku z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Kórniku z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - pobierz

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Kórniku z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta i Gminy Kórnik zarządzonych na dzień 21 października 2018 r

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Kórniku z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta i Gminy Kórnik zarządzonych na dzień 21 października 2018 r - pobierz

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kórniku z dnia 1 października 2018 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kórniku z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta i Gminy Kórnik zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - pobierz 

Głosowanie korespondencyjne

Do 6.10.2018 r. należy zgłaszać do urzędu zamiar głosowania korespondencyjnego przez osoby niepełnosprawne.

Poszukiwani kandydaci do pracy w obwodowych komisjach wyborczych na terenie Miasta i Gminy Kórnik

Szanowni Państwo,

Uprzejmie proszę, aby do 1 października br., godz. 9.00 w systemie WOW, w przypadku kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, którzy spełniają wymagania formalne i mogą być powołani na członków komisji (kandydaci zgłoszeni z pierwszych miejsc przez komitety wyborcze, kandydaci zgłoszeni z kolejnych miejsc jako uzupełnienie składu (komitet), kandydaci którzy  zostali wyłonieni w ewentualnym losowaniu. UWAGA: maksymalny skład to 9 osób, minimalny 5 osóbustawić status członek. W dniu 1 października br. Komisarze Wyborczy w Poznaniu powołają obwodowe komisje wyborcze na podstawie danych przekazanych przez Państwa w systemie WOW.

Bardzo proszę, aby w przypadku gdy pełnomocnicy komitetów wyborczych nie zgłosili wystarczającej ilości kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych o pomoc w znalezieniu wyborców w celu ewentualnego uzupełnienia składów komisji obwodowych. Takich wyborców wpisuje się do systemu WOW, jako typ organu zgłaszającego ustawia się uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy).

 

Z poważaniem,

 

Paweł Nowek

Dyrektor Delegatury

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 20 września 2018 roku

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

z dnia 20 września 2018roku

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. POBIERZ DOKUMENT W WESRJI PDF

KOMUNIKAT MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KÓRNIKU

KOMUNIKAT 

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W KÓRNIKU 

Miejska Komisja Wyborcza w Kórniku w składzie :

 

Paweł Mikołajczak   ?      przewodniczący komisji
Maria Pawłowicz ? zastępca przewodniczącego komisji 

Członkowie komisji:

Małgorzata  Bierła

Ewelina Domagała

Mirosław Grzybek

Sylwia Kowalska

Izydor Kucharski

Renata Pilarczyk

Marek  Stanisławski

informuje, że

  Komisja  pełni  dyżury  w celu  zgłaszania i  rejestrowania  list  kandydatów  na 

  Burmistrza  w  siedzibie  Urzędu  Miasta  i  Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości  1     

  / wejście  od  parkingu/,  w  dniach :

 

24.09.2018 r.  /poniedziałek/           w godz.  17.00 -19.00

25.09.2018 r. /wtorek/                      w godz.  17.00 -19.00

 26.09.2018 r. /środa/                        w godz.  17.00- 24.00

 

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, pok. nr 12,  Tel. kontaktowy  618-972-609

 

 Przewodniczący
Miejskiej Komisji  Wyborczej
w  Kórniku

/-/   Paweł   Mikołajczak

OGŁOSZENIE - 10 września 2018 r.

O G Ł O S Z E N I E 

Urząd  Miasta i Gminy Kórnik podaje poniżej wykaz miejsc na terenie gminy przeznaczonych  na  bezpłatne  umieszczanie  urzędowych  obwieszczeń  wyborczych i  plakatów  komitetów wyborczych  w związku  z  zarządzeniem  wyborów  do  rad gmin, rad  powiatów  i  sejmików  województw  oraz  wyborów  wójtów, burmistrzów w dniu  21 października  2018 r.

 Kórnik : słupy ogłoszeniowe 

Wsie: tablice ogłoszeń - plakatowanie uzgodnione z Sołtysem .

 

Kórnik,  10 września  2018 r.

OGŁOSZENIE

KOMUNIKAT

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W KÓRNIKU 

Miejska Komisja Wyborcza w Kórniku w składzie : 

  • Paweł Mikołajczak - przewodniczący komisji
  • Maria Pawłowicz - zastępca przewodniczącego komisji 

Członkowie komisji:

Małgorzata  Bierła

Ewelina Domagała

Mirosław Grzybek

Sylwia Kowalska

Izydor Kucharski

Renata Pilarczyk

Marek  Stanisławski

  Komisji  pełni  dyżury w celu zgłaszania i rejestrowania list kandydatów w  siedzibie     

  Urzędu  Miasta  i  Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości  1 / wejście od  parkingu /

  dniach :

 

pełni  dyżury  w  siedzibie  Urzędu  Miasta  i  Gminy Kórnik,

Pl. Niepodległości  1 / wejście od  parkingu / w  dniach : 

12.09.2018 r.  /środa/           w godz.  15.00-18.00

13.09.2018 r. /czwartek/      w godz.  16.00-19.00

15.09.2018 r. /sobota/          w godz.  10.00-14.00

17.09.2018 r. /poniedziałek/w godz.  17.00-24.00 

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik,
Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, pok. nr 12,  Tel. kontaktowy  618-972-609 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji  Wyborczej

 w  Kórniku 

Paweł Mikołajczak

KOMUNIKAT WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W POZNANIU z 10 września 2018 r.

KOMUNIKAT WOJEWÓDZKIEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
W POZNANIU
z 10 września 2018 r.

Wojewódzka Komisja Wyborcza w Poznaniu w składzie:
1.GRZEGORZ NOWAK
2.MATEUSZ JAKUB SIERADZKI
3.MARIUSZ KOŃCZAK
4. JERZY MARIAN KUCZNEROWICZ
5.SEBASTIAN LACH
6.IWONA STEFANIA MARCINIAK
7.BŁAŻEJ MATECKI
8.LEON MIKLOSIK
9. SYLWIA ROSZKIEWICZ
10. STANISŁAW JAN ZABŁOCKI

informuje, że:
1. Dyżury Komisji w celu zgłaszania i rejestrowania list kandydatów w wyborach do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przez pełnomocników Komitetów Wyborczych odbywać się będą:
- od 12 września do 14 września 2018 r. w godzinach od 10.00 do 15.30
- w dniu 15 września w godzinach od 10.00 do 14.00
- w dniu 17 września w godzinach od 10.00 do 24.00
2. Siedziba Wojewódzkiej Komisji Wyborczej dla wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego mieści się w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu:
al. Niepodległości 34, pokój Nr 823 (VIII piętro) tel. 61 626 79 80

Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu
/-/ Grzegorz Nowak

Zgłaszanie kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - pobierz PDF

Zgłoszenie kandydata - pobierz PDF

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie - pobierz PDF

Oświadczenie lustracyjne - pobierz PDF

Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego - pobierz PDF

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych - pobierz PDF

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych - pobierz PDF

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego - pobierz PDF

Wniosek o sporządzenie Aktu Pełnomocnictwa - pobierz PDF

Zgoda na przyjęcie Pełnomocnictwa Do Głosowania - pobierz PDF

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej

Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - PDF

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia dnia 13 sierpnia 2018 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - PDF

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r.

w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - PDF

Pobierz:

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach - PDF

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach - PDF

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 21 sierpnia 2018 r. o podziale Województwa na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 21 sierpnia 2018 r. o podziale Województwa na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - pobierz

INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA...

INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 20 SIERPNIA 2018 R. O ZASADACH I SPOSOBIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW W WYBORACH WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R. - PRZEJDŹ

INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ...

INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 13 SIERPNIA 2018 R. O ZASADACH I SPOSOBIE ZGŁASZANIA LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH DO RAD GMIN (RAD MIEJSKICH, RAD MIAST) W GMINACH LICZĄCYCH POWYŻEJ 20 000 MIESZKAŃCÓW I RAD DZIELNIC M.ST. WARSZAWY ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R. - PRZJEDŹ

PKW

Informujemy, że szczegółowe informacje na temat wyborów samorządowych
można znaleźć na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej

http://pkw.gov.pl/

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018r., poz. 754, 1000 i 1349) podaje do publicznej wiadomości informacje o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej dla wyborów do rady gminnej oraz burmistrza na dzień 21 października 2018r. 

Nr okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym

1

 Miasto Kórnik 

6

2

 Sołectwa: Biernatki, Błażejewo, Błażejewko, Borówiec, Czmoniec (obejmuje wsie: Czmoniec i Trzykolne Młyny), Czmoń, Czołowo, Dębiec, Konarskie (obejmuje wsie: Konarskie i Dworzyska), Mościenica, Prusinowo, Radzewo, Skrzynki 

5

3

Sołectwa: Borówiec Nowy, Kamionki Stare, Kamionki Północ, Kamionki Przy Lesie, Koninko (obejmuje wsie: Koninko i Świątniczki), Szczytniki 

5

4

 Sołectwa: Dachowa, Dziećmierowo, Gądki, Kromolice, Pierzchno (obejmuje wsie: Pierzchno, Celestynowo), Runowo, Szczodrzykowo, Robakowo  osiedle, Robakowo  wieś, Żerniki (obejmuje wsie: Żerniki, Jaryszki). 

5

 Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, pok. nr 12, Tel. 61-8170-411

  

Burmistrz

Miasta i Gminy Kórnik

Jerzy Lechnerowski

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 14 sierpnia 2018 r. - 2

KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 14 sierpnia 2018 r.
w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Komisarz Wyborczy w Poznaniu I przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez:

- organ stowarzyszenia (organizacji społecznej) uprawniony do reprezentowania stowarzyszenia (organizacji społecznej) na zewnątrz,

- pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego wyborców;

w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, pokój 432 ( IV piętro ), bud. B

w dniach od 14 sierpnia do 27 sierpnia 2018 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

oraz

w dniu 25 sierpnia 2018 r. (sobota) w godzinach 8.30 do 13.00

Właściwość terytorialna Komisarza Wyborczego w Poznaniu I obejmuje: Miasto Poznań oraz obszar powiatu poznańskiego.

Sposób zawiadamiania o utworzeniu komitetów wyborczych oraz wzory wymaganych dokumentów określają informacje Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r.

- o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającego zgłosić kandydatów tylko w jednym województwie (ZPOW-600-15/18),

- o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców (ZPOW-600-23/18),

- o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie(ZPOW-600-22/18), które dostępne są na stronie internetowej www.pkw.gov.pl.

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego można doręczyć przez pełnomocnika wyborczego, upoważnioną osobę lub przesyłką listową. W przypadku wysłania przesyłką listową o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Komisarza Wyborczego w Poznaniu I.

Komisarz Wyborczy w Poznaniu I

Krzysztof Józefowicz

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 14 sierpnia 2018 r.

KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 14 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków gminnych,
miejskich, powiatowych komisji wyborczych i wojewódzkiej komisji wyborczej


Zgłoszenia kandydatów na członków gminnych, miejskich, powiatowych komisji wyborczych i wojewódzkiej komisji wyborczej przyjmowane są przez Komisarza Wyborczego w Poznaniu I w dni robocze do dnia 6 września 2018 r. w godzinach od 7.30 do 15,30 w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, pokój 432 ( IV piętro ), bud. B.
Zasady zgłoszenia oraz wzór zgłoszenia zostały określone w Uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Komisarz Wyborczy w Poznaniu I
Krzysztof Józefowicz

Wybory Samorządowe 2018 - 21 października 2018 r.

UCHWAŁA NR XLIX / 658 / 2018 RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów do głosowania na obszarze Miasta i Gminy Kórnik, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. - pobierz 


ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - pobierz

Wybory Samorządowe 2018

UCHWAŁA NR XLV / 606 / 2018 RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Kórnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. - PDF


UCHWAŁA NR XLV / 608 / 2018 RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów do głosowania na obszarze Miasta i Gminy Kórnik, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. - PDF