logo
logo bip

Postanowienie nr 232/2019 Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 8 maja 2019 roku

w sprawie: zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. - pobierz PDF

Postanowienie nr 220/2019 Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 6 maja 2019 roku

w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. - pobierz PDF

 

Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 29 kwietnia 2019 roku

Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 29 kwietnia 2019r. - pobierz PDF

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 23 kwietnia 2019 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273) Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. - pobierz PDF

Ogłoszenie

Ogłoszenie o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 - pobierz PDF

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik informuje, że Postanowieniem Nr 131/2019 Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Kórnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych został wprowadzony nowy podział obwodów do głosowania w miejscowości Kamionki - pobierz PDF

Postanowieniem Nr 131/2019 Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 25 marca 2019 r.  - pobierz PDF

 

POSTANOWIENIE NR 131/2019 Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie: podziału Miasta i Gminy Kórnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - pobierz PDF

UCHWAŁA NR 11/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r.

UCHWAŁA NR 11/2019
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 27 lutego 2019 r.


w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego - pobierz

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach

Pobierz zgłoszenie - PDF

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. - pobierz PDF

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. - pobierz PDF

Państwowa Komisja Wyborcza - informacja

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. - pobierz PDF

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019r.

w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego - pobierz PDF