logo
logo bip

Zarządzenie nr 35 z dnia 5 maja 2014r w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Zarządzenie  Nr  35  / 2014
Burmistrza  Gminy  Kórnik
z dnia   5 maja  2014 r.

w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego  zarządzonych na  dzień  25 maja 2014 r.


Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy ( Dz. U. Nr 21,poz.112 z późn. zm. ) oraz uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r.  w sprawie powoływania obwodowych komisji  wyborczych  w obwodach do głosowania  utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu  Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  oraz Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej ( Monitor Polski Nr 30, poz. 345) zarządzam, co następuje :

§ 1.
Powołuję 14 obwodowych komisji wyborczych  w Gminie Kórnik w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. zgodnie z brzmieniem  załącznika nr 1  do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
 Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy

§ 3.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Zarządzenia Burmistrza  Nr  35/2014
z dnia 5 maja 2014 r.


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Kórniku
Zespół Szkół w Kórniku, ul. Poznańska 2 

1. Helena Cyranik  zam. Kórnik
2. Karol Machowiak  zam. Kórnik
3. Tomasz Ruta  zam. Kórnik
4. Katarzyna Kaczmarek zam. Czołowo
5. Jan Nowaczyk zam. Kórnik
6. Czesława Chomicz zam. Kórnik
7. Jan Dobrzyński zam. Kórnik


Obwodowa Komisja  Wyborcza  Nr 2 w Kórniku
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kórniku, ul. Dworcowa 11 

1. Joanna Malińska zam. Błażejewo
2. Katarzyna Pucek zam. Kórnik
3. Krzysztof  Banaszak zam. Kórnik
4. Jolanta Ratajczak  zam. Kórnik
5. Angelika Jędrzejczak zam. Kórnik
6. Halina Narożna zam. Kórnik
7. Roman Jankowski  zam. Kórnik

Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 3 w Kórniku  
Zespół Szkół w Kórniku, ul. Poznańska 2

1. Małgorzata Pieczyńska   zam.  Kórnik
2. Gabriela Nowak  zam. Kórnik
3. Halina Jagiełka  zam. Kórnik
4. Maria Pawłowicz zam. Kórnik
5. Sylwia Pańska  zam. Kórnik
6. Alina  Mitew  zam. Kórnik
7. Krystian Jałoszyński zam. Biernatki

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Kórniku
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kórniku, ul. Armii Krajowej 11

1. Krystyna Rozmiarek  zam Kórnik
2. Ewa Stachowiak  zam. Kórnik
3. Marcin Cyranik  zam. Kórnik
4. Andrzej Tarnawski zam. Biernatki
5. Toś Filip  zam. Błażejewko
6. Izydor Kucharski  zam. Kamionki
7. Stanisław Kaczmarek zam. Kórnik

Obwodowa  Komisja Wyborcza Nr 5 w Radzewie
Szkoła Podstawowa w Radzewie ul. Dworzyska 3

1. Mariola Tomaszewska  zam. Czmoniec
2. Jolanta Siejak  zam.  Konarskie
3. Jakub Brylewski  zam. Czmoń
4. Jolanta Walczak  zam. Trzykolne Młyny
5. Bernard Widerski  zam. Trzykolne Młyny
6. Eugeniusz Rybak zam. Konarskie
7. Karaś Stanisław zam. Czmoniec

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w  Kórniku
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kórniku, ul. Armii Krajowej 11

1. Anna Loga  zam. Błażejewko 
2. Kinga Błaszkowiak  zam. Kórnik
3. Paweł Ruta zam. Kórnik
4. Marcin Tarnawski zam. Biernatki
5. Lucyna Pieczyńska zam. Kórnik
6. Agnieszka Konieczna  zam. Kórnik
7. Zdzisław Jastrzębski zam. Czmoń

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7  w Borówcu
Budynek  ul. Szkolna 2 Borówiec

1. Jakub Szarzyński  zam. Mościenica
2. Genowefa Jachnik zam. Mościenica
3. Beata Bruczyńska zam. Skrzynki
4. Zbigniew Kasprzak zam. Borówiec
5. Marta Słabolepsza  zam. Mościenica
6. Anna Sowińska  zam. Kórnik
7. Ewelina Domagała zam. Kórnik

Obwodowa Komisja Wyborcza w Szczodrzykowie Nr 8
Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie , ul. Ogrodowa 21

1. Magdalena Matelska-Bogajczyk  zam. Runowo
2. Marta Małecka zam. Kórnik
3. Małgorzata Kozłowska zam. Kórnik
4. Ireneusz Majchrzak zam. Szczodrzykowo
5. Piotr Chomicz zam. Pierzchno
6. Marta Perdoch zam. Błażejewo
7. Katarzyna Strykowska  zam. Trzykolne Młyny


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 w Szczodrzykowie
Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie , ul. Ogrodowa  21

1. Kamila Pawłowicz-Rolnik zam. Kórnik
2. Mariusz Machowiak zam. Kórnik
3. Bartosz Górka zam. Runowo
4. Krystyna Majchrzak zam. Szczodrzykowo
5. Filip Żegleń zam. Kórnik
6. Justyna Socha zam. Kórnik
7. Jolanta Andrecka zam.  Kórnik


Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 10 w Robakowie
Gimnazjum w Robakowie  ul.  Szkolna  3
 
1. Katarzyna Zimna zam. Kórnik
2. Natalia Skotarczyk  zam. Robakowo
3. Agnieszka Kamińska zam. Robakowo
4. Aleksander Jaroniec  zam. Mościenica
5. Janusz Wojtuś  zam. Robakowo
6. Zazanna Kaźmierczak zam. Robakowo
7. Magdalena Malinowska zam. Czmoniec

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11 w Robakowie
Gimnazjum w Robakowie,  ul. Szkolna 3
 
1. Marta Rybak   zam. Gadki
2. Grzegorz Pieczyński zam. Kórnik
3.Szymon Krzyżański  zam. Kościenica
4. Zuzanna Matysiak zam.  Kórnik
 5. Oskar Olejnik zam. Kórnik
 6. Michał Adamiak zam. Kamionki
 7.Łukasz Kaźmierczak zam. Robakowo

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12  w Borówcu
Budynek ul. Szkolna  2  Borówiec

1. Mariusz Kozłowski zam. Borowiec
2. Renata Piasecka zam. Kórnik
3. Marcin Łuczak zam. Skrzynki
4. Jędrzej Wieczorkiewicz zam. Borowiec
5. Mariola Jankowska zam. Kórnik
6. Beata Nocoń zam. Trzykolne Młyny
7.    Kamila Kołodziejczak  zam. Kórnik
 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr  13 w Kamionkach
Dom Strażaka , ul. Poznańska 78  Kamionki

1. Magdalena Błaszkowiak  zam. Kórnik
2. Joanna Walkowiak zam. Kamionki
3. Janusz Rutkowski zam. Kamionki
4. Tomasz Bąkowski zam. Kórnik
5. Ewelina Wójkiewicz  zam. Dziećmierowo
6. Agnieszka Ptak zam. Kórnik
7. Jakub Wojciechowski zam. Kórnik


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 14  w Szczytnikach
Świetlica w Szczytnikach, ul. Wspólna 18

1. Piotr Urbaniak zam. Dziećmierowo
2. Andrzej Ratajczak zam.Kórnik
3. Kinga Jankowska zam. Kórnik
4. Izabela Matuszewska zam. Kórnik
5. Joanna Wszelaki zam. Kórnik
6. Roman Łada zam. Szczytniki
7. Monika Majchrzycka zam. Kórnik


 

Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów do głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Obwieszczenie - kliknij tutaj

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach

Zgłoszenie - kliknij tutaj

Ogłoszenie o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Urząd  Miejski w Kórniku podaje poniżej wykaz miejsc na terenie gminy przeznaczonych  na bezpłatne  umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych  i plakatów komitetów wyborczych  w związku z zarządzeniem wyborów  posłów do Parlamentu Europejskiego  w Rzeczpospolitej Polskiej w dniu  25 maja  2014 r.

Kórnik : słupy ogłoszeniowe przy ulicy  Dworcowej,

Bnin     : słupy ogłoszeniowe przy ulicy Błażejewskiej

Wsie     : tablice ogłoszeń, budynki świetlic wiejskich itp.- plakatowanie uzgodnione z  
               Sołtysem .

INFORMACJA DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH ZGŁASZAJĄCYCH KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

 Termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych – do 2 maja 2014 r. w siedzibie  Urzędu Miejskiego w  Kórniku, Pl. Niepodległości  1, pok. Nr 1.

Pełnomocnik wyborczy lub upoważniona przez niego osoba może zgłosić tylko po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji wyborczej na obszarze okręgu wyborczego, w którym została zarejestrowana zgłoszona przez niego lista kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego.

Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika wyborczego dołącza do zgłoszenia to upoważnienie lub jego kopię.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja - kliknij tutaj

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

Informacja - kliknij tutaj

Obwieszczenie o zarządzeniu przez prezydenta RP wyborów do parlamentu europejskiego

treść obwieszczenia - kliknij tutaj