logo
logo bip

Zarządzenie Nr 107/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 4 września 2015 r.


 Zarządzenie  Nr   107 / 2015

Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Kórnik

z  dnia  4  września  2015 r.

 

w sprawie  zmiany zarządzenia   Nr  100 /2015  z  dnia  Burmistrza Miasta i Gminy 

w sprawie powołania  obwodowych komisji ds. referendum  z dnia

17 sierpnia 2015 r.

 

                      Na podstawie art. 13 ust.1 i 2  ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym ( Dz. U. z 2015r., poz. 318 ze zm.) w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej  z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego  referendum  (Dz. U.  z 2015 r. poz. 852 ),   zarządzam, co następuje :

 

§ 1.

W  załączniku  do  Zarządzenia Nr 100/2015 r. Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia

17 sierpnia 2015 r. wprowadza się zmiany  polegające na wykreśleniu  :

 

1. ze składu  Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 3  w Kórniku  Pana Tomasza Ruty

   zam  w Kórniku  oraz  Pani  Natalii  Janasik  zam .  w Radzewie

2. ze   składu  Obwodowej  Komisji  ds. Referendum  Nr 6 w  Kórniku  Pani   Bogumiły  

    Wójkiewicz  zam. w  Błażejowie  i  Pana  Romana  Jankowskiego zam. w  Kórniku

3. ze składu  Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 11 w  Robakowie Pani  Katarzyny

    Szafraniak zam. w Dębcu.

 

§ 2.

Jeden   egzemplarz   zarządzenia   przekazuje  się   Okręgowej  Komisji   Wyborczej   Nr  45

w  Poznaniu

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i  podlega  podaniu  do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty  oraz poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

                                                                                  Burmistrz  Miasta i Gminy

                                                                                  

                                                                                      Jerzy Lechnerowski 

INFORMACJA

INFORMACJA

 

 OBWODOWE  KOMISJE WYBORCZE

W DNIU 6 WRZEŚNIA 2015 R.

ROZPOCZYNAJĄ PRACĘ

OD GODZ. 5:00

LOKALE  WYBORCZE CZYNNE SĄ

W GODZINACH

6:00- 22:00

 

Zarządzenie Nr 100/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie  Nr   100  / 2015

Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Kórnik

z  dnia  17  sierpnia  2015 r.

 

                   w sprawie  powołania  obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień

6 września 2015 r.

 

                      Na podstawie art. 13 ust.1 i 2  ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym ( Dz. U. z 2015r., poz. 318 ze zm.) w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej  z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego  referendum  (Dz. U.  z 2015 r. poz. 852 ),   zarządzam, co następuje :

 

§ 1.

W celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze  do spraw referendum w składach , określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia .

§ 2.

 Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Kórnik.

 § 3.

 Jeden   egzemplarz   zarządzenia   przekazuje  się   Okręgowej  Komisji   Wyborczej   Nr  45 w  Poznaniu

 § 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i  podlega  podaniu  do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty  oraz poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

                                                                                  Burmistrz  Miasta i Gminy

                                                                                 

                                                                                      Jerzy Lechnerowski

 

 

 

      

Załącznik do zarządzenia  Nr  100/2015

 

 Obwodowa Komisja Referendalna nr 1 w Kórniku

1.      Halina Jagiełka, zam. Kórnik

2.      Monika Boguszyńska, zam.Czmoń

3.      Klaudia Kościelna, zam. Kórnik

4.      Maria Pawłowicz, zam. Kórnik

5.      Radosław Liberski, zam. Kórnik

6.      Elżbieta Nowak, zam. Kórnik

7.      Adam Lubińsk, zam. Kórnik

8.      Aneta Niemier, zam. Radzewo

9.      Aleksandra Lewandowska, zam. Kórnik

 

Obwodowa Komisja Referendalna nr 2 w Kórniku

1.      Anna Biernacka, zam. Mieczewo

2.      Wiktoria Boguszyńska, zam. Czmoń

3.      Małgorzata Skrzypczak, zam. Kórnik

4.      Piotr Domański, zam. Kórnik

5.      Celina Ockert, zam. Kórnik

6.      Marcin Łańko, zam. Kórnik

7.      Aleksandra Pawlak, zam. Kórnik

8.      Alina Mitew, zam. Kórnik

9.      Karolina Wyrzykowska, zam. Kórnik

 

Obwodowa Komisja Referendalna nr 3 w Kórniku

1.      Jolanta Ratajczak, zam. Kórnik

2.      Bartosz Górka, zam. Runowo

3.      Czesława Chomicz, zam. Kórnik

4.      Tomasz Ruta, zam. Kórnik

5.      Agnieszka Liberska, zam. Kórnik

6.      Filip Żegleń, zam. Kórnik

7.      Paulina Lubińska, zam. Kórnik

8.      Natalia Janasik, zam. Radzewo

9.      Michał Wyrzykowski, zam. Kórnik

Obwodowa Komisja Referendalna nr 4 w Kórniku

1.      Andrzej Tarnawski, zam. Biernatki

2.      Renata Pilarczyk, zam. Kórnik

3.      Tomasz Rutkowski, zam. Kamionki

4.      Agnieszka Osuch, zam. Kórnik

5.      Marcin Suchodolski zam. Czmoń

6.      Ireneusz Smorawiński zam. Kórnik

7.      Otylia Perdoch, zam. Błażejewo

8.      Izabela Kozłowska, zam. Kórnik

 

Obwodowa Komisja Referendalna nr 5 w Radzewie

1.      Jolanta Siejak, zam. Konarskie

2.      Jolanta Walczak, zam. Trzykolne Młyny

3.      Bernard Widerski, zam. Trzykolne Młyny

4.      Monika Majchrzycka, zam. Kórnik

5.      Marcin Grawliński, zam. Czmoń

6.      Eugeniusz Rybak, zam. Konarskie

7.      Józef Bartkowiak, zam. Konarskie

8.      Joanna Siejak, zam. Kórnik

 

Obwodowa Komisja Referendalna nr 6 w Kórniku

1.      Anna Loga, zam. Błażejewko

2.      Jakub Brylewski, zam. Czmoń

3.      Roman Jankowski, zam. Kórnik

4.      Barbara Domańska, zam. Kórnik

5.      Bogumiła Wójkiewicz, zam. Błażejewo

6.      Katarzyna Sarnoska, zam. Błażejewko

7.      Maria Kaźmierczak, zam. Kórnik

8.      Jan Nowaczyk, zam. Kórnik

 

Obwodowa Komisja Referendalna nr 7 w Borówcu

1.      Agnieszka Zdziebkowska, zam. Kórnik

2.      Bronisława Szarzyńska – Zawadzka, zam. Mościenica

3.      Paweł Ruta, zam. Kórnik

4.      Marcin Stanisławski, zam. Borówiec

5.      Anna Kamińska, zam. Kórnik

6.      Paweł Knurek, zam. Borówiec

7.      Anna Jachnik, zam. Mościenica

8.      Adam Weinert, zam. Mościenica

 

Obwodowa Komisja Referendalna nr 8 w Szczodrzykowie

1.      Magdalena Matelska – Bogajczyk, zam. Runowo

2.      Patrycja Pilarczyk, zam. Kórnik

3.      Tomasz Tic, zam. Runowo

4.      Kinga Jankowska, zam. Kórnik

5.      Alicja Chwiłkowska, zam. Kórnik

6.      Halina Narożna, zam. Kórnik

7.      Walerian Wójkiewicz, zam. Kórnik

8.      Klaudia Adamczak, zam. Szczodrzykowo

 

Obwodowa Komisja Referendalna nr 9 w Szczodrzykowie

1.      Elżbieta Wojtkowiak, zam. Kórnik

2.      Katarzyna Szeffner, zam. Kórnik

3.      Łukasz Piliński, zam. Kamionki

4.      Oliwia Ratajczak, zam. Kórnik

5.      Karolina Walkowiak, zam. Kórnik

6.      Ireneusz Majchrzak, zam. Sczodrzykowo

7.      Tomasz Nowaczyk, zam. Kórnik

 

Obwodowa Komisja Referendalna nr 10 w Robakowie

1.      Krystyna Hibner, zam. Robakowo

2.      Adam Niewiedział, zam. Kórnik

3.      Jakub Szymkowiak, zam. Robakowo

4.      Danuta Jankowska, zam. Kórnik

5.      Marlena Kaźmierczak, zam. Kórnik

6.      Monika Haigenbart, zam. Runowo

 

Obwodowa Komisja Referendalna nr 11 w Robakowie

1.      Ewelina Domagała, zam. Kórnik

2.      Marcin Konował, zam. Kórnik

3.      Adam Pułról, zam. Robakowo

4.      Tomasz Bąkowski, zam. Kórnik

5.      Elżbieta Kaźmierska, zam. Kórnik

6.      Katarzyna Szafraniak, zam. Dębiec

7.      Beata Chomka, zam. Robakowo

 

Obwodowa Komisja Referendalna nr 12 w Borówcu

1.      Łukasz Błaszyk, zam. Kórnik

2.      Kinga Sznura, zam. Czmoń

3.      Elżbieta Stanisławska, zam. Borówiec

4.      Beata Bruczyńska, zam. Skrzynki

5.      Aleksandra Nowacka, zam. Kamionki

6.      Marian Łuczak, zam. Skrzynki

7.      Bartosz Szczepanski, zam. Kamionki

8.      Anna Andrzejewska, zam. Borówiec

  

Obwodowa Komisja Referendalna nr 13 w Kamionkach

1.      Kamila Pawłowicz-Rolnik, zam. Kórnik

2.      Joanna Walkowiak, zam. Kamionki

3.      Ryszard Adamiak, zam. Kamionki

4.      Maciej Zegan, zam. Kamionki

5.      Katarzyna Górna, zam. Konarskie

6.      Grzegorz Wawrzynowicz, zam. Kamionki

7.      Katarzyna Mikołajczak, zam. Kórnik

 

Obwodowa Komisja Referendalna nr 14 w Szczytniki

1.      Irena Zyto, zam. Kórnik

2.      Edyta Kwas, zam. Szczytniki

3.      Ewelina Drzewiecka, zam. Kamionki

4.      Izabela Matuszewska zam. Kórnik

5.      Jacek Borucki zam. Kamionki

6.      Sandra Templewicz, zam. Szczytniki

 

Zarządzenie Nr 99/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie  Nr  99  / 2015

Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Kórnik

z  dnia  17  sierpnia  2015 r.

 

w sprawie  powołania  koordynatora  gminnego ds. informatyki oraz  operatorów  obsługi  informatycznej obwodowych komisji

              ds. w referendum  ogólnokrajowym w Gminie Kórnik

 

                            Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2013r., poz. 549 ze zm.) w związku z art. 11 § 3 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 318), § 6 ust. 3 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie  warunków oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.  zarządzam, co następuje :

 

§ 1.

Powołuje się Pana Przemysława Byczyńskiego  inspektora –informatyka na koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej   referendum ogólnokrajowego  zarządzonego na dzień  6 września  2015 r.

§ 2.

Powołuje  się  operatorów  informatycznej obsługi  obwodowych komisji  ds. referendum  zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

§ 3.

 Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Kórnik.

 § 4.

 Jeden   egzemplarz   zarządzenia   przekazuje  się   Okręgowej  Komisji   Wyborczej   Nr  45 w  Poznaniu

 § 5.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i  podlega  podaniu  do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty  oraz poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

                                                                                  Burmistrz  Miasta i Gminy

                                                                                  

                                                                                      Jerzy Lechnerowski

 

 

Załącznik do zarządzenia nr 99/2015

 

WYKAZ  OPERATORÓW

Referendum 6 września 2015

 

OKW 1 i 3 Kórnik - Anna Łuczak

OKW 2 Kórnik - Anna Biernacka

OKW 4 Kórnik - Andrzej Tarnawski

OKW 5 Radzewo - Jolanta Siejak

OKW 6 Kórnik - Anna Loga

OKW 7 Borówiec - Agnieszka Zdziebkowska

OKW 8 Szczodrzykowo - Magda Matelska – Bogajczyk

OKW 9 Szczodrzykowo - Elżbieta Wojtkowiak

OKW 10 i 11 Robakowo - Violetta Górczak - Mieloch

OKW 12 Borówiec - Łukasz Błaszyk

OKW 13 Kamionki - Kamila Pawłowicz – Rolnik

OKW 14 Szczytniki - Irena Żyto

  

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 
z dnia 17 lipca 2015 r. 
w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

- pobierz  

O G Ł O S Z E N I E

 O G Ł O S Z E N I E

 

        Na podstawie  art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. –Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z poźn. zm.) w związku z art.92 ust 1  ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz.318 ), Urząd  Miejski w Kórniku podaje poniżej wykaz miejsc na terenie gminy przeznaczonych  na  bezpłatne  umieszczanie  urzędowych  obwieszczeń referendalnych i plakatów  podmiotów uprawnionych do udziału w referendum.

Kórnik: słupy ogłoszeniowe przy ulicy  Dworcowej   i  na  Placu  Niepodległości

Bnin: słupy ogłoszeniowe przy ulicy Błażejewskiej

Wsie: tablice ogłoszeń, budynki świetlic wiejskich itp. - plakatowanie uzgodnione z Sołtysem .

 

Plakaty i hasła  dotyczące referendum należy umieszczać w taki sposób, aby można je było  usunąć bez  spowodowania szkód.

Plakaty i hasła  dotyczące referendum  podmioty uprawnione  do udziału w referendum  zobowiązane są usunąć w terminie 30 dni od dnia  referendum.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Jerzy Lechnerowski 

Kórnik,  24 lipca   2015 r. 

WYJAŚNIENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DOTYCZĄCE UDZIAŁU W PRACACH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM W KRAJU

WYJAŚNIENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DOTYCZĄCE UDZIAŁU W PRACACH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM W KRAJU - pobierz 

ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI OBWODOWEJ - wniosek

ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI OBWODOWEJ

Pobierz:

- PDF

- DOC 

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 24 lipca 2015 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału
w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika 

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA - informacje

Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania. - pobierz


Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. - pobierz


Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. - pobierz  

 

 

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - postanowienie

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 czerwca 2015 r.
o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
POBIERZ