logo
logo bip

Konsultacje społeczne Borówcu

Zarządzenie  Nr  46  / 2012

Burmistrza Gminy Kórnik

z dnia  14  czerwca  2012 r.

   w sprawie :  powołania  obwodowej  komisji konsultacyjnej w sprawie konsultacji                     społecznych  w  sprawie podziału  sołectwa Borówiec na  trzy  odrębne                    sołectwa,  zarządzonych  na  dzień  17  czerwca  2012 r.     

                  Na podstawie § 3  pkt. 2   uchwały  nr  XIX/224/2012  z dnia  28 marca 2012, w sprawie  konsultacji  społecznych w sprawie podziału obecnego sołectwa na trzy odrębne sołectwa: Borówiec-Poznańska, Borówiec-Szkolna, Borówiec-Główna zarządzam, co następuje :

 

§ 1.

      Powołuję  obwodową  komisję  konsultacyjną  w  Borówcu  w składzie :

1.      Paweł Morszner – przewodniczący

2.      Anna Grześkowiak – z-ca przewodniczącego

3.      Grażyna Słowińska –członek

4.      Karolina Nowicka –członek

5.      Violetta Górczak-Mieloch- członek

6.      Andrzej Rembowski- członek

7.      Łukasz Błaszyk –członek

 

 

§ 2.

Informację  o składzie  obwodowej  komisji   konsultacyjnej  podaje  się  do  publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej urzędu.

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza  się  Sekretarzowi Gminy .

 

§ 4.

 Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania .

  

                                                                                  Burmistrz Gminy

                                                                      

odbędą się konsultacje społeczne w sprawie podziału sołectwa Borówiec na trzy odrębne sołectwa:

OBWIESZCZENIEBURMISTRZA GMINY KÓRNIK

z dnia 16 maja 2012 r.

 

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kórniku nr XIX/224/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: konsultacji społecznych w sprawie podziału sołectwa Borówiec na trzy odrębne sołectwa podaję do wiadomości, że dnia

 17 czerwca 2012 r. odbędą się konsultacje społeczne w sprawie podziału sołectwa Borówiec na trzy odrębne sołectwa: Borówiec - Poznańska

Obejmuje ulice: Poznańska, Dębowa, Zaułek, Kręta, Leśna, Kwitnąca, Widokowa, Rekreacyjna, Os. Piaskowe, Na Skarpie, Zielona Dolina, Mała Rekreacyjna, Os. Zielona Polana, Warzywna, Polna, Dojazd, Zacisze, Źródlana, Łąkowa, Uroczysko

Borówiec – Szkolna

Obejmuje ulice: Szkolna, Drapałka, Klonowa, Nad Jeziorem, Ładna, Urocza, Ogrodowa, Zakole, Zielona, Gruntowa, Kempingowa, Okrężna, Na Uboczu, Wiosenna, Zakątek, Letnia, Na Górce, Czereśniowa, Brzoskwiniowa, Wiśniowa, Morelowa, Śliwkowa, Gruszkowa

Borówiec – Główna

Obejmuje ulice: Główna, Deszczowa, Spółdzielcza, Żurawinowa, Sosnowa, Pod Lasem, Pod Borem, Skwer Brzozowy, Jesionowa, Skwer Topolowy, Wierzbina, Bukowa, Świerkowa, Lisa Witalisa, Teofila Wolniewicza, Nad Potokiem, Zapomniana, Buczynowa, Strumykowa, Słowikowa, Labirynt Wodny, Wrzosowa, Kurkowa, Różana, Fiołkowa, Poziomkowa, Poprzeczna, Borówkowa, Jagodowa, Jeżynowa, Leśna Polana, Jęczmienna, Karmelowa, Grzybobranie, Prawdziwkowa, Borowikowa, Podgrzybkowa, Kozakowa, Maślakowa, Graniczna, Borowa

 

Konsultacje odbędą się w:

budynku przy ul. Szkolnej 2 w Borówcu

 w godzinach od 800 do 2000 Pytanie w konsultacjach będzie miało następującą treść:„Czy jest Pani/Pan za podziałem obecnego sołectwa Borówiec na trzy odrębne sołectwa Borówiec – Poznańska, Borówiec – Szkolna, Borówiec – Główna?”

Burmistrz

/Jerzy Lechnerowski/

Zarządzenie Nr 91/2011 Burmistrza Gminy Kórnik w sprawie powołania obwodowych komisji konsultacyjnych...

Teść obwieszczenia

OBWIESZCZENIEBURMISTRZA GMINY KÓRNIK

Treść obwieszczenia