logo
logo bip

Konsultacje społeczne w sprawie statutów sołectw: Kamionki Północne, Kamionki Stare i Kamionki Przylesie.

Konsultacje w sprawie statutów - Kamionki Północne, Kamionki Stare i Kamionki Przy Lesie - 18 lipca 2018 r. o godz. 19:00 w strażnicy OSP Kamionki.

Zarządzenie nr 75/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 12 lipca 2018 r.

W sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie statutów sołectw: Kamionki Północne, Kamionki Stare i Kamionki Przylesie.

Pobierz:

Zarządzenie i załaczniki -PDF