logo
logo bip

II Inf. o rozstrzygnięciu przetargu

 Inf. o wyborze oferty II

Inf. o rozstrzygnięciu przetargu

 Inf. o rozstrzygnięciu przetargu

Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowej realizacji zadania pn. "Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Czmoń, gmina Kórnik"

1. Ogłoszenie

2. SIWZ z załączniikami

3. Kopia decyzjii Marszałka Województwa Wlkp.-załacznik nr 7 

4.  Monitoring składowiska-załacznik nr 8

5. Instrukcja eksploatacji składowiska-załacznik nr 9 

Odp. na zapytania oferentów 1 

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej  

Odp. do zap. oferentów 2