logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
Protokół z LIV sesji Rady MiejskiejModyfikacja dokumentu2006-07-03 10:10:20Bernadetta Piasecka
Zadanie oznaczone nr 1: Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Kolejowej w Robakowie.Zadanie oznaczone nr 2: Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Stodolnej w Kórniku.Zadanie oznaczone nr 3: Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości KonarskiePublikacja dokumentu2006-06-30 09:52:33Karolina Nowicka
Zadanie oznaczone nr 1: Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Kolejowej w Robakowie.Zadanie oznaczone nr 2: Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Stodolnej w Kórniku.Zadanie oznaczone nr 3: Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości KonarskieModyfikacja dokumentu2006-06-30 09:52:26Karolina Nowicka
Zadanie oznaczone nr 1: Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Kolejowej w Robakowie.Zadanie oznaczone nr 2: Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Stodolnej w Kórniku.Zadanie oznaczone nr 3: Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości KonarskieModyfikacja dokumentu2006-06-30 09:48:42Karolina Nowicka
Zadanie oznaczone nr 1: Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Kolejowej w Robakowie.Zadanie oznaczone nr 2: Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Stodolnej w Kórniku.Zadanie oznaczone nr 3: Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości KonarskiePublikacja dokumentu2006-06-30 09:40:50Karolina Nowicka
Zadanie oznaczone nr 1: Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Kolejowej w Robakowie.Zadanie oznaczone nr 2: Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Stodolnej w Kórniku.Zadanie oznaczone nr 3: Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości KonarskieUtworzenie dokumentu2006-06-30 09:40:40Karolina Nowicka
Informacje o wyniku postępowania w przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami do posesji przy ul. Michałowskiego w Kórniku-Bninie.Publikacja dokumentu2006-06-30 08:48:08Karolina Nowicka
Informacje o wyniku postępowania w przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami do posesji przy ul. Michałowskiego w Kórniku-Bninie.Utworzenie dokumentu2006-06-30 08:47:59Karolina Nowicka
Informacje o wyniku postępowania w przetargu nieograniczonym na budowę ulicy Ogrodowej w Szczodrzykowie wraz z wpustami drogowymi i przykanalikami do istniejącej kanalizacji deszczowej.Publikacja dokumentu2006-06-29 14:04:51Karolina Nowicka
Informacje o wyniku postępowania w przetargu nieograniczonym na budowę ulicy Ogrodowej w Szczodrzykowie wraz z wpustami drogowymi i przykanalikami do istniejącej kanalizacji deszczowej.Utworzenie dokumentu2006-06-29 14:04:45Karolina Nowicka
Wykonanie remontu chodników w ciągu ulicy Poznańskiej w miejscowości Kórnik.Publikacja dokumentu2006-06-29 12:40:03Karolina Nowicka
Wykonanie remontu chodnika w ciągu ulicy Jeziornej w miejscowości Kórnik - Bnin.Publikacja dokumentu2006-06-29 12:39:58Karolina Nowicka
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej - ulica Konarska w miejscowości Kórnik - Bnin.Publikacja dokumentu2006-06-29 12:39:51Karolina Nowicka
Wykonanie remontu chodników w ciągu ulicy Poznańskiej w miejscowości Kórnik.Utworzenie dokumentu2006-06-29 11:43:45Karolina Nowicka
Wykonanie remontu chodnika w ciągu ulicy Jeziornej w miejscowości Kórnik - Bnin.Utworzenie dokumentu2006-06-29 11:19:24Karolina Nowicka
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej - ulica Konarska w miejscowości Kórnik - Bnin.Utworzenie dokumentu2006-06-29 11:15:17Karolina Nowicka
Obwieszczenie o zamieszczeniu w publ. wykazie danych o wniosku dot. wydania dec. o środ. uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii cyfrowej ERA 40429 (Kórnik, ul. Kościelna)Publikacja dokumentu2006-06-28 19:18:38Karolina Nowicka
Obwieszczenie o zamieszczeniu w publ. wykazie danych o wniosku dot. wydania dec. o środ. uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii cyfrowej ERA 40429 (Kórnik, ul. Kościelna)Modyfikacja dokumentu2006-06-28 19:18:28Karolina Nowicka
Obwieszczenie o zamieszczeniu w publ. wykazie danych o wniosku dot. wydania dec. o środ. uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii cyfrowej ERA 40429 (Kórnik, ul. Kościelna)Publikacja dokumentu2006-06-23 23:34:32Karolina Nowicka
Obwieszczenie o zamieszczeniu w publ. wykazie danych o wniosku dot. wydania dec. o środ. uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii cyfrowej ERA 40429 (Kórnik, ul. Kościelna)Utworzenie dokumentu2006-06-23 23:34:25Karolina Nowicka