logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
Zadanie oznaczone nr 1: Wykonanie oświetlenia ulicznego w rejonie skrzyżowania ulic: Średzkiej, Młyńskiej Parkowej.Zadanie oznaczone nr 2: Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Poprzecznej w Kórniku.Zadanie oznaczone nr 3: Wykonanie oświetleniModyfikacja dokumentu2006-02-28 14:59:03Karolina Nowicka
Zadanie oznaczone nr 1: Wykonanie oświetlenia ulicznego w rejonie skrzyżowania ulic: Średzkiej, Młyńskiej Parkowej.Zadanie oznaczone nr 2: Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Poprzecznej w Kórniku.Zadanie oznaczone nr 3: Wykonanie oświetleniPublikacja dokumentu2006-02-28 14:55:16Karolina Nowicka
Zadanie oznaczone nr 1: Wykonanie oświetlenia ulicznego w rejonie skrzyżowania ulic: Średzkiej, Młyńskiej Parkowej.Zadanie oznaczone nr 2: Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Poprzecznej w Kórniku.Zadanie oznaczone nr 3: Wykonanie oświetleniUtworzenie dokumentu2006-02-28 14:55:06Karolina Nowicka
LI Sesja Rady MiejskiejPublikacja dokumentu2006-02-17 08:13:25Bernadetta Piasecka
LI Sesja Rady MiejskiejUtworzenie dokumentu2006-02-17 08:12:55Bernadetta Piasecka
Dostawa samochodu dla Urzędu Miejskiego w Kórniku przeznaczonego dla Straży Miejskiej.Publikacja dokumentu2006-02-15 12:09:25Karolina Nowicka
Dostawa samochodu dla Urzędu Miejskiego w Kórniku przeznaczonego dla Straży Miejskiej.Utworzenie dokumentu2006-02-15 12:09:14Karolina Nowicka
Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej kadencji 2002-2006Publikacja dokumentu2006-02-13 13:46:08Bernadetta Piasecka
Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej kadencji 2002-2006Modyfikacja dokumentu2006-02-13 13:45:37Bernadetta Piasecka
Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej kadencji 2002-2006Publikacja dokumentu2006-02-13 10:15:36Bernadetta Piasecka
Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej kadencji 2002-2006Modyfikacja dokumentu2006-02-13 10:14:21Bernadetta Piasecka
Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej kadencji 2002-2006Publikacja dokumentu2006-02-08 09:33:56Bernadetta Piasecka
Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej kadencji 2002-2006Modyfikacja dokumentu2006-02-08 09:33:44Bernadetta Piasecka
Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej kadencji 2002-2006Publikacja dokumentu2006-02-08 09:32:26Bernadetta Piasecka
Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej kadencji 2002-2006Publikacja dokumentu2006-02-08 09:32:23Bernadetta Piasecka
Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej kadencji 2002-2006Modyfikacja dokumentu2006-02-08 09:31:33Bernadetta Piasecka
Unieważnienie przetargu - na projekt bud.-wyk. budowy kan. sanit. wraz z przyłączeniami, pkt. podnoszenia i pompowniami ścieków oraz rurociągami tłocznymi i infr. towarzyszącą, w ob. Borówiec I i Borówiec II wraz z doprowadzeniem do oczyszczalnPublikacja dokumentu2006-02-07 13:55:54Bernadetta Piasecka
Unieważnienie przetargu - na projekt bud.-wyk. budowy kan. sanit. wraz z przyłączeniami, pkt. podnoszenia i pompowniami ścieków oraz rurociągami tłocznymi i infr. towarzyszącą, w ob. Borówiec I i Borówiec II wraz z doprowadzeniem do oczyszczalnUtworzenie dokumentu2006-02-07 13:55:41Bernadetta Piasecka
Zarządzenie Nr 73/2005 Burmistrza Gminy Kórnik z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie: zmiany w budżecie na 2005 rokPublikacja dokumentu2006-01-24 12:25:52Bernadetta Piasecka
Zarządzenie Nr 73/2005 Burmistrza Gminy Kórnik z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie: zmiany w budżecie na 2005 rokUtworzenie dokumentu2006-01-24 12:25:40Bernadetta Piasecka