logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
Wykonanie remontu pomieszczeń parteru w północno-wschodniej części ratusza w Kórniku-Bninie.Publikacja dokumentu2006-10-13 10:27:37Karolina Nowicka
Wykonanie remontu pomieszczeń parteru w północno-wschodniej części ratusza w Kórniku-Bninie.Modyfikacja dokumentu2006-10-13 10:27:27Karolina Nowicka
KONKURS NA STANOWISKO REFERENTA D/S OBSŁUGI INTERESANTÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W KÓRNIKUPublikacja dokumentu2006-10-10 14:14:33Karolina Nowicka
KONKURS NA STANOWISKO REFERENTA D/S OBSŁUGI INTERESANTÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W KÓRNIKUModyfikacja dokumentu2006-10-10 14:14:06Karolina Nowicka
KONKURS NA STANOWISKO REFERENTA DS. WYMIARU PODATKÓW I KONTROLI PODATKOWEJ W REFERACIE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCHPublikacja dokumentu2006-10-10 14:12:09Karolina Nowicka
KONKURS NA STANOWISKO REFERENTA DS. WYMIARU PODATKÓW I KONTROLI PODATKOWEJ W REFERACIE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCHUtworzenie dokumentu2006-10-10 14:12:00Karolina Nowicka
Wykonanie remontu pomieszczeń parteru w północno-wschodniej części ratusza w Kórniku-Bninie.Publikacja dokumentu2006-10-10 13:48:46Karolina Nowicka
Wykonanie remontu pomieszczeń parteru w północno-wschodniej części ratusza w Kórniku-Bninie.Modyfikacja dokumentu2006-10-10 13:48:39Karolina Nowicka
Wykonanie inwentaryzacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie gminy Kórnik.Publikacja dokumentu2006-10-10 13:21:51Karolina Nowicka
Wykonanie inwentaryzacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie gminy Kórnik.Utworzenie dokumentu2006-10-10 13:20:56Karolina Nowicka
Opracowanie projektu technicznego z wykonaniem sygnalizacji świetlnej na istniejącym przejściu dla pieszych -droga wojewódzka nr 434-ul. Armii Krajowej w miejscowości Kórnik-Bnin.Publikacja dokumentu2006-10-10 13:10:25Karolina Nowicka
Opracowanie projektu technicznego z wykonaniem sygnalizacji świetlnej na istniejącym przejściu dla pieszych -droga wojewódzka nr 434-ul. Armii Krajowej w miejscowości Kórnik-Bnin.Utworzenie dokumentu2006-10-10 13:09:45Karolina Nowicka
Wykonanie remontu pomieszczeń parteru w północno-wschodniej części ratusza w Kórniku-Bninie.Utworzenie dokumentu2006-10-10 13:00:50Karolina Nowicka
Informacje o wyniku postępowania w przetargu nieograniczonym na dostawę książek (nowości) z zakresu literatury pięknej, literatury naukowej, i popularnonaukowej.Publikacja dokumentu2006-10-10 08:35:37Karolina Nowicka
Informacje o wyniku postępowania w przetargu nieograniczonym na dostawę książek (nowości) z zakresu literatury pięknej, literatury naukowej, i popularnonaukowej.Utworzenie dokumentu2006-10-10 08:35:31Karolina Nowicka
Informacje o wyniku postępowania w przetargu nieograniczonym wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy przepustu na rzece Głuszynka (Kopla I)-ulica Woźniaka w ciągu obwodnicy miasta Kórnika.Publikacja dokumentu2006-10-06 14:41:48Karolina Nowicka
Informacje o wyniku postępowania w przetargu nieograniczonym wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy przepustu na rzece Głuszynka (Kopla I)-ulica Woźniaka w ciągu obwodnicy miasta Kórnika.Utworzenie dokumentu2006-10-06 14:41:41Karolina Nowicka
Informacje o wyniku postępowania w przetargu nieograniczonym na opracowanie projektu technicznego z wykonaniem sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 434 - ul. Dworcowa z drogami gminnymi ul. Staszica i ul. Działyńskich w miejsPublikacja dokumentu2006-10-05 13:31:30Karolina Nowicka
Informacje o wyniku postępowania w przetargu nieograniczonym na opracowanie projektu technicznego z wykonaniem sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 434 - ul. Dworcowa z drogami gminnymi ul. Staszica i ul. Działyńskich w miejsUtworzenie dokumentu2006-10-05 13:31:19Karolina Nowicka
Informacje o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku OSP w Kórniku.Publikacja dokumentu2006-10-05 10:36:56Karolina Nowicka