logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
Oferty pracy...Utworzenie dokumentu2018-04-30 10:48:49Robert Jankowski
Zarządzenie nr 37/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 kwietnia 2018 r.Utworzenie dokumentu2018-04-30 10:43:00Robert Jankowski
Zarządzenie nr 36/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 kwietnia 2018r.Modyfikacja dokumentu2018-04-30 10:40:00Robert Jankowski
Zarządzenie nr 36/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 kwietnia 2018r.Utworzenie dokumentu2018-04-30 10:39:40Robert Jankowski
Zarządzenie nr 35/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 kwietnia 2018 r.Modyfikacja dokumentu2018-04-30 10:31:06Robert Jankowski
Zarządzenie nr 35/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 kwietnia 2018 r.Utworzenie dokumentu2018-04-30 10:29:38Robert Jankowski
15 Rozbudowa przedszkola w SzczodrzykowieModyfikacja dokumentu2018-04-27 15:08:11Ewelina Domagała
15 Rozbudowa przedszkola w SzczodrzykowieModyfikacja dokumentu2018-04-27 14:55:56Ewelina Domagała
15 Rozbudowa przedszkola w SzczodrzykowieUtworzenie dokumentu2018-04-27 14:36:57Ewelina Domagała
WB1-PP.6733.38.2018Utworzenie dokumentu2018-04-27 14:14:15Robert Jankowski
Kwartalna informacja o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - I kwartał 2018 r.Modyfikacja dokumentu2018-04-27 13:53:05Robert Jankowski
Kwartalna informacja o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - I kwartał 2018 r.Utworzenie dokumentu2018-04-27 13:52:50Robert Jankowski
12 Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kempingowej w Borówcu gm. KórnikModyfikacja dokumentu2018-04-27 11:20:08Karolina Nowicka
12 Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kempingowej w Borówcu gm. KórnikUtworzenie dokumentu2018-04-27 11:18:35Karolina Nowicka
XLV Sesja Rady Miasta i Gminy Kórnik - 28.03.2018Publikacja dokumentu2018-04-26 08:41:38Helena Cyranik
XLV Sesja Rady Miasta i Gminy Kórnik - 28.03.2018Utworzenie dokumentu2018-04-26 08:41:16Helena Cyranik
VIII posiedzenie - 27.04.2018Modyfikacja dokumentu2018-04-25 18:15:08Helena Cyranik
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KÓRNIK ZA 2017 ROKUtworzenie dokumentu2018-04-25 14:16:26Robert Jankowski
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec I kwartału 2018 rokuUtworzenie dokumentu2018-04-25 14:15:14Robert Jankowski
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018Utworzenie dokumentu2018-04-25 14:13:47Robert Jankowski