logo
logo bip

 

Pismo z dnia   Nr pisma:  Przedmiot wnioski:  Wydział merytoryczny  Wniosek PDF  Odpowiedż na wniosek PDF 

6.01
2018 r. 

579 przekazanie dokumentów finansowych dotyczących wydatków z budżetu sołeckiego sołectwa Kamionki za rok 2017 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Wniosek PDF  Odpowiedź na wiosek
9.01
2018 r.
707  przekazanie informacji w sprawie uchwał oraz informacji administracyjnej Wydział Administracyjno-Organizacyjny Wniosek PDF Odpowiedź na wiosek PDF
15.01
2018 r.
1347  przekazanie informacji na temat bezdomych zwierząt w roku 2017 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa   Wniosek PDF Odpowiedź na wiosek PDF
10.01
2018 r.
SK wysokość zadłużenia gminy na 31.12.2017 r.  Skarbnik 

Wniosek PDF

Odpowiedź na wiosek PDF
 13.01
2018 r.
 SK  wysokość zadłużenia gminy na 31.12.2017 r.   Skarbnik   Wnioske PDF  Odpowiedź na wiosek PDF
22.01
2018 r.
1887 przkeazanie uchwały wyspkości opłat adiacenckich, wysokość opłat adiacenckich  Gospodarka nieruchomościami Wniosek 
PDF
Odpowiedź na wniosek PDF

31.01
2018 r. 

  przekazanie dokumentów nt. warunków zabudowy dla działek w Skrzynkach   Planowanie przestrzenne   Wniosek 
PDF 
Odpowiedź na wniosek PDF 
14.02
2018 r. 
4678  zapytanie w sprawie działalności rady sołeckiej Kamionek   Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Wniosek PDF  Odpowiedź na wniosek PDF 
 26.02
.2018 r,
5678  przekazanie informacji nt. wydatków na WOŚP w latach 2014 i 2015   Stanowisko Samodzielne  Wniosek
PDF
 
Odpowiedź na wniosek PDF 
26.02
.2018 r, 
5770  przekazanie informacji nt. warunkóe zabudowy   Planowanie przestrzenne   Wniosek 
PDF
Odpowiedź na wniosek PDF  
26.02
.2018 r, 
5673 przekazanie informacji nt. oświetlenia  Wydział inwestycji  Wniosek 
PDF
Odpowiedź na wniosek PDF 
23.03
2018 r. 
8615  przekazanie infmroacji nt. inwestycji celu publicznego   Planowanie przestrzenne   Wniosek 
PDF 
Odbiór osobisty 
dokumentów 
 5.03
2018 r.
6444  przekazanie informacji nt. nieruchomości   Gospodarka nieruchomościami  Wniosek 
PDF
 
Odpowiedź na 
wniosek PDF
 
 19.02
2018 r. 
4971  przekazanie informacji nt. wysokości dotacji oświatowych   Oświaty i Polityki 
Społecznej
Wniosek   Odpowiedź na 
wniosek 

26.03.
2018 r.

8711 przekazanie informacji nt oczyszczalni ścieków  Wydział Inwestycji  Wniosek
PDF
Odpowiedź na wniosek
05.04
2018 r. 
 9565 przekazanie informacji nt. terenów   Planowanie przestrzenne   Wniosek 
PDF
Odpowiedź na wniosek  

 


W powyższych wnioskach nastąpiło wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 ro o dostępie do informacji publicznej.