logo
logo bip

 

Pismo z dnia   Nr pisma:  Przedmiot wnioski:  Wydział merytoryczny  Wniosek PDF  Odpowiedż na wniosek PDF 

6.01
2018 r. 

579 przekazanie dokumentów finansowych dotyczących wydatków z budżetu sołeckiego sołectwa Kamionki za rok 2017 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Wniosek PDF  Odpowiedź na wiosek
9.01
2018 r.
707  przekazanie informacji w sprawie uchwał oraz informacji administracyjnej Wydział Administracyjno-Organizacyjny Wniosek PDF Odpowiedź na wiosek PDF
15.01
2018 r.
1347  przekazanie informacji na temat bezdomych zwierząt w roku 2017 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa   Wniosek PDF Odpowiedź na wiosek PDF
10.01
2018 r.
SK wysokość zadłużenia gminy na 31.12.2017 r.  Skarbnik 

Wniosek PDF

Odpowiedź na wiosek PDF
 13.01
2018 r.
 SK  wysokość zadłużenia gminy na 31.12.2017 r.   Skarbnik   Wnioske PDF  Odpowiedź na wiosek PDF
22.01
2018 r.
1887 przkeazanie uchwały wyspkości opłat adiacenckich, wysokość opłat adiacenckich  Gospodarka nieruchomościami Wniosek 
PDF
Odpowiedź na wniosek PDF

31.01
2018 r. 

  przekazanie dokumentów nt. warunków zabudowy dla działek w Skrzynkach   Planowanie przestrzenne   Wniosek 
PDF 
Odpowiedź na wniosek PDF