logo
logo bip

Kompleksowa dostawa gazu wysokometanowego (grupa E) dla Gminy Kórnik oraz jej jednostek w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.


INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

Przebudowa ulicy Leśnej w Robakowie


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Przebudowa ulicy Wodnej w Kórniku


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Modernizacja ulic: J. Świgonia, Kwiatowa, Słoneczna i ul. Leśna w miejscowości Dziećmierowo


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Modernizacja drogi gminnej ulicy Grabowej w miejscowości Kamionki


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Modernizacja drogi wewnętrznej ulicy Krętej w Dachowie


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Budowa chodnika w ciągu ul. Pisarskiej w Koninku na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Radiowej oraz w ciągu ul. Wspólnej w Szczytnikach na odcinku od budynku OSP do działki nr ewid. 102


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Budowa chodnika w ciągu ulic Szeroka i Wiejska w Robakowie


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Budowa chodnika w ciągu Alei Flensa w Kórniku


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Modernizacja drogi gminnej ulicy Kempingowej na odcinku od ul. Ładnej do ul. Szkolnej w miejscowości Borówiec


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Przebudowa drogi gminnej nr 332013P na odcinku od przejazdu kolejowego do działki nr ewid. 39 w miejscowości Runowo


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Modernizacja dróg gminnych ulicy Szafirowej (etap I i etap II) i ulicy Bukowej w miejscowości Kamionki


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Modernizacja ulicy Grzybobranie w Borówcu


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Remont i przebudowa chodnika na drodze powiatowej nr 2476P w miejscowości Runowo gm. Kórnik


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Budowa placu zabaw dla dzieci i terenu rekreacyjnego dla dorosłych przy ulicy Rybackiej w miejscowości Błażejewo


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Modernizacja nawierzchni jezdni drogi gminnej ulicy Leśnej i Łąkowej w miejscowości Szczodrzykowo


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej ulicy Podgórnej w miejscowości Robakowo


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Budowa instalacji kanalizacji sanitarnej do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kórniku


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu II 

Budowa kompleksu edukacyjnego w północnej części gminy - gimnazjum (etap II) i przedszkole wraz ze żłobkiem (etap III) wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kamionki gmina Kórnik


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Przebudowa ulicy Szerokiej w Robakowie na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Poznańskiej


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Budowa instalacji kanalizacji sanitarnej do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kórniku


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Budowa odwodnienia na os. Międzylesie w Szczytnikach (etap II)


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Budowa wiaty piknikowej i placu zabaw w Kamionkach przy ul. Mieczewskiej

 
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Budowa chodnika i miejsc postojowych przy ulicy Dworcowej w miejscowości Kórnik


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Bieżące utrzymanie dróg bitumicznych na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2016 roku


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu 

Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dworcowej 7 w Kórniku

 

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Kempingowej w Borówcu


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Budowa oświetlenia drogowego ul. Cicha, Poprzeczna, Pogodna, Boczna, Księżycowa i Słoneczna gmina Kórnik


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kórnik - Sektor II


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kórnik - Sektor I


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchniach naturalnych i ulepszonych na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2016 roku


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Modernizacja (remont) dróg gminnych w Borówcu: ul. Leśna Polana, ul. Jęczmienna, ul. Karmelowa, ul. Spółdzielcza


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu