logo
logo bip

11 Przebudowa drogi gminnej ulicy Wiatracznej w miejscowości Kórnik

 

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

8 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Celichowskiego w Kórniku

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

7 Bieżące utrzymanie dróg bitumicznych na terenie Miasta i Gminy Kórnik w roku 2018

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

4 Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchniach naturalnych i ulepszonych na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2018 roku

 Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

3 Utwardzanie dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2018 roku

 

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

6 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szczodrzykowo

 

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

5 Montaż nowych kontenerów systemowych wraz z wykonaniem fundamentów pod kontenery i przyłączem wodno kanalizacyjnym przy ul. Lipowej w Kórniku

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

2 Budowa chodnika przy ul. Szerokiej w Robakowie (na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Topolowej)

 

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

1 Budowa promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego etap III (część I)

 

Informacja o roztsrzygnięciu przetargu

57. Przebudowa stadionu lekkoatletycznego z boiskiem piłkarskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA Błonie w Kórniku

Informacja o rozstrzynięciu przetargu

48 Odpady-sektor II

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

47 Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Kórnik ? Sektor I

 

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu