logo
logo bip

31 Bieżące utrzymanie dróg bitumicznych na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2019 roku

 

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

30 Utwardzanie dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2019 roku

 Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

29 Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2019 roku

 

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

28 Zakup, dostawa i montaż mebli do Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku - Bninie

 

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

25 Przebudowa i remont budynku toalet publicznych przy ulicy Zamkowej w Kórniku (Kórnik-Prowent)

 

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

26 Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchniach naturalnych i ulepszonych na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2018

 

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

24 Budowa oświetlenia drogowego w Kamionkach na ulicach: Stokrotkowej, Konwaliowej, Liliowej, Wierzbowej, Jaśminowej

 

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

22 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Radzewie

 

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

21 Opracowanie dokumentacji projektu budowlanego

Opracowanie dokumentacji projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla budowy sieci kanalizacyjnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków oraz przyłączmi kanalizacyjnymi na terenie wsi Błażejewko i w części wsi Błażejewo (obie: obręb geodezyjny Błażejewko), wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

20 Budowa odwodnienia osiedla przy ul. Witosa i Zwierzynieckiej w Kórniku - Bninie

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

16 Budowa ulicy Wierzbowej w Mościenicy wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 434 oraz budową oświetlenia

 

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

18 Budowa chodnika i miejsc postojowych przy ulicy Dworcowej w Kórniku

 

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

15 Rozbudowa przedszkola w Szczodrzykowie

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

9 Zakup 2 szt. autobusów spełniających normy emisji spalin EURO6, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych, wyposażonych w nowoczesne systemy informacji pasażerskiej

 

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

14 Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Szczodrzykowo i części wsi Runowo

 

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

13 Budowa dróg obejmujących ulice Witosa, Kanałową, Michałowskiego w Kórniku

13 Budowa dróg obejmujących ulice Witosa, Kanałową, Michałowskiego w Kórniku, wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową infrastruktury technicznej

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

10 Przebudowa drogi gminnej ulicy Sarniej w miejscowości Szczytniki

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

12 Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kempingowej w Borówcu gm. Kórnik

 

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

11 Przebudowa drogi gminnej ulicy Wiatracznej w miejscowości Kórnik

 

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

8 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Celichowskiego w Kórniku

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

7 Bieżące utrzymanie dróg bitumicznych na terenie Miasta i Gminy Kórnik w roku 2018

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

4 Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchniach naturalnych i ulepszonych na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2018 roku

 Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

3 Utwardzanie dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2018 roku

 

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

6 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szczodrzykowo

 

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

5 Montaż nowych kontenerów systemowych wraz z wykonaniem fundamentów pod kontenery i przyłączem wodno kanalizacyjnym przy ul. Lipowej w Kórniku

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

2 Budowa chodnika przy ul. Szerokiej w Robakowie (na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Topolowej)

 

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

1 Budowa promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego etap III (część I)

 

Informacja o roztsrzygnięciu przetargu

57. Przebudowa stadionu lekkoatletycznego z boiskiem piłkarskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA Błonie w Kórniku

Informacja o rozstrzynięciu przetargu

48 Odpady-sektor II

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

47 Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Kórnik ? Sektor I

 

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu