logo
logo bip

1. Ogłoszenie o zamówieniu

Cała dokumentacja przetargowa dostępna tutaj

 2. Odpowiedź do zap. oferentów

3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

4. Załącznik nr 2 wersja edytowlana  i zał. nr 4  do SIWZ tj. po zmianach

5. Informacja z otwarcia ofert

6.Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

7. Ogłoszenie o udzeleniu zamówienia