logo
logo bip

 

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Dokumentacja projektowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia dostępna tutaj
  4. Załączniki do SIWZ w wersji word
  5. Klauzula informacyjna RODO
  6. Informacja z otwarcia ofert
  7. Wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą