logo
logo bip

Opracowanie dokumentacji projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla budowy sieci kanalizacyjnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków oraz przyłączami kanalizacyjnymi na terenie wsi Błażejewko i w części wsi Błażejewo (obie: obręb geodezyjny Błażejewko), wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę

 

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Dokumentacja projektowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia dostępna tutaj
  4. Załączniki do SIWZ w wersji word
  5. Klauzula informacyjna Zamawiającego w związku z postępowaniem
  6. Informacja z otwarcia ofert