logo
logo bip

Unieważnienie naboru na zastępstwo urzędnika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy specjalisty ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Kórniku w wymiarze pełnego etatu

Pobierz - PDF