logo
logo bip

Ogłoszenie wyniku o naborze OPS.110.1.2019

na stanowisko:

inspektor ds. świadczeń

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Pani Katarzyna Michałowska

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia wszystkie wymogi formalne.

O wyborze kandydatki zdecydowała rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniono przygotowanie merytoryczne.