logo
logo bip

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w. stanowisko została wybrana:

Pani Arleta Mieloch

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia wszystkie wymogi formalne.

Posiada kwalifikacje do w/w stanowiska.

O wyborze kandydatki zdecydowała rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniono przygotowanie merytoryczne.