logo
logo bip

Ogłoszenie wyniku o naborze na stanowisko kucharza w SP nr 2 w Kórniku

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany:

Pan Sławomir Perenc

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydat spełnia wszystkie wymogi formalne.

O wyborze kandydata zdecydowało:

1)      Spełnienie wszystkich wymogów formalnych

2)      rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniono przygotowanie merytoryczne.