logo
logo bip

Informacja o  wynikach  naboru na stanowisko

 

Specjalisty ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

w celu   zastępstwa urzędnika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności

w  Wydziale  Planowania Przestrzennego

w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  Kórnik

 

Informuję, że  w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała :

 

Panią

 

Kamilę Barczak

 

Zamieszkałą  w  Szczytnikach

 

 

Na  konkurs wpłynęły  2 ofert.   Rozmowy  przeprowadzono  z  2  kandydatami.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Kamila Barczak spełnia  wszystkie  wymagania   formalne  zawarte  w  ogłoszeniu  o naborze jak również wykazała się dobrym przygotowaniem merytorycznym i wiedzą z zakresu  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  a  także  z  Kodeksu Postępowania  Administracyjnego  oraz  ustawy  o Samorządzie  Gminnym  i pozostałych wymaganych  ustaw.

Zaprezentowała  się  jako  osoba  konkretna  i  kompetentna.

 

                                                                                             Burmistrz  Miasta i  Gminy

                                                                                                Przemysław Pacholski

Kórnik, dnia   4 kwietnia  2019 r.