logo
logo bip

   Informacja o  wynikach  naboru na stanowisko   w Wydziale  Eksploatacji

i  Infrastruktury  Technicznej

w Urzędzie Miasta i Gminy  Kórnik 

 

Informuję, że  w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała :

 

Panią

 

Ewelinę Pszeniczną

 

zamieszkałą w  Kromolicach

 

Na  konkurs  wpłynęło 7 ofert. Wszystkie  spełniały  wymogi  formalne.   Rozmowę  kwalifikacyjną   przeprowadzono  z  7  kandydatami.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani  Ewelina Pszeniczna  posiada wykształcenie  wyższe i doświadczenie w pracy  administracji publicznej. Wykazała się dobrą znajomością  przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Zna obsługę  programów informatycznych. Zaprezentowała  się  jako  osoba konkretna  i  kompetentna.  Kandydatka  spełnia  warunki i oczekiwania stawiane osobie wykonującej zadania na przedmiotowym stanowisku.

 

 

Kórnik, dnia   23 kwietnia    2019 r.