logo
logo bip

Informacja o  wynikach  naboru na stanowisko

 Specjalisty w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

 w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  Kórnik

  

Informuję, że na ww. stanowisko Komisja Konkursowa wybrała :

 

 Panią

 Kamilę Barczak

 

Zamieszkałą w Szczytnikach

 

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pani Kamila Barczak wykazała się wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Kandydatka spełniła warunki  i oczekiwania stawiane osobie wykonującej zadania na przedmiotowym stanowisku. Posiadane kwalifikacje i umiejętności zdobyte podczas dotychczasowego zatrudnienia dają gwarancję właściwego wywiązania się z powierzonych zadań i obowiązków.

 

                                                                                             Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                               Przemysław Pacholski

 

Kórnik, dnia  16 lipca  2019  r.