logo
logo bip

Informacja o  wynikach  naboru na stanowisko

 

Specjalisty w Wydziale  Eksploatacji  Infrastruktury Technicznej

 

w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  Kórnik

 

Informuję,  że   na  ww. stanowisko   Komisja  Konkursowa  wybrała :

 

 Panią

 

Karinę  Majchrzak

 

Zamieszkałą  w Kórniku

 

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Podczas   rozmowy   kwalifikacyjnej   Pani   Karina  Majchrzak   wykazała   się   wiedzą i  doświadczeniem  zawodowym. Kandydatka  spełniła  warunki  i  oczekiwania  stawiane osobie  wykonującej   zadania  na  przedmiotowym   stanowisku.  Posiadane  kwalifikacje i   umiejętności   zdobyte   podczas   dotychczasowego   zatrudnienia   dają   gwarancję właściwego  wywiązania   się  z   powierzonych   zadań  i  obowiązków.

 

                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy

 

                                                                                               Przemysław Pacholski

 

Kórnik, dnia   27 czerwca  2019  r.