logo
logo bip

Informacja o  wynikach  naboru na stanowisko

 Specjalisty ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

  

Informuję, że na ww. stanowisko Komisja Konkursowa wybrała:

 Panią

Sarę Birk

 Zamieszkałą w Zalasewie

 

Na  konkurs wpłynęło  3 oferty.
Rozmowy  przeprowadzono  z  3  kandydatami. 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani  Sara   Birk  spełnia  wszystkie  wymagania   formalne  zawarte  w  ogłoszeniu  o naborze jak również wykazała się dobrym przygotowaniem merytorycznym i wiedzą z zakresu  ustawy  o  planowaniu i  zagospodarowaniu  przestrzennym  a  także  z  Kodeksu Postępowania  Administracyjnego  oraz  ustawy  o Samorządzie  Gminnym  i pozostałych wymaganych  ustaw.  Zaprezentowała  się  jako  osoba  konkretna  i  kompetentna.

 

                                                                                                                                               Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                                                                  Przemysław Pacholski

Kórnik, dnia 2 sierpnia 2019 r.