logo
logo bip

Informacja o  wynikach  naboru na stanowisko

specjalisty ds. księgowości budżetowej

w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  Kórnik

 

 Informuję, że  w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała :

 

Panią

 

Martę  Skubiszewską-Wiktorek

 

zamieszkałą w  Kórniku

 

   Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Marta Skubiszewska-Wiktorek  posiada  wymagane  wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe. Wykazała  się biegłą znajomością  ustawy o rachunkowości i finansach publicznych  oraz  wiedzą  na  temat  zagadnień  finansowo - księgowych.

 

                                                                                      Burmistrz Miasta i  Gminy

 

                                                                                         Przemysław Pacholski

 

Kórnik, dnia    7  maja    2019 r.