logo
logo bip

Informacja o  wynikach  naboru na stanowisko

Specjalisty do Biura Obsługi Mieszkańca

w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy   Kórnik 

 

Informuję, że  w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała :

 

Panią 

Agatę Frąckowiak 

zamieszkałą w Kórniku

 

Na konkurs wpłynęło   18 ofert,  11 nie spełniało  wymogów formalnych.

Rozmowy  przeprowadzono  z  7  osobami.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani  Agata Frąckowiak  posiada  wymagane  kwalifikacje  oraz  doświadczenie  w pracy  w administracji  publicznej,  które  pozwala  na  prawidłowe  i  rzetelne  wykonywanie  powierzonych  obowiązków na przedmiotowym stanowisku. Kandydatka zaprezentowała się   jako osoba  konkretna i kompetentna.

 

                                                                                             Burmistrz  Miasta i Gminy

                                                                                                 Przemysław  Pacholski

Kórnik, dnia   18 czerwca    2019 r.