logo
logo bip

Informujemy o zakończeniu naboru na stanowisko specjalista ds. kadr i płac. W wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała:

Panią Angelikę Trawińską

Uzasadnienie:

Pani Angelika Trawińska posiada wymagane wykształcenie kierunkowe oraz doświadczenie z zakresu tematyki kadrowej. Ukończone kursy oraz studia podyplomowe zapewnią prawidłowe wykonywanie obowiązków na zajmowanym stanowisku. Dodatkowo kandydatka wykazała się dobrą znajomością z zakresu prawa pracy, zaprezentowała się jako osoba kompetentna do zajmowania przedmiotowego stanowiska.