logo
logo bip

Informacja o  wynikach  naboru na stanowisk

 Rzecznika ds. seniorów w Wydziale Oświaty i Polityki Społecznej

 w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

  

Informuję, że na ww. stanowisko Komisja Konkursowa wybrała:

 Panią

Karolinę Marciniak-Majsner

 Zamieszkałą w Śremie

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Karolina Marciniak-Majsner wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami i posiada umiejętności niezbędne do realizacji zadań na stanowisku Rzecznika ds. Seniorów oraz zadań związanych z koordynacja spraw młodzieży i współpracy z przedsiębiorstwami

 

                                                                                                                                               Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                                                                  Przemysław Pacholski

Kórnik, dnia 26 sierpnia 2019 r.