logo
logo bip

Informacja o  wynikach  naboru na stanowisko

 Podinspektora ds. promocji internetowej i obsługi BIP

 w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

  

Informuję, że na ww. stanowisko Komisja Konkursowa wybrała:

 Pana

Bartosza Przybylskiego

 Zamieszkałego w Błażejewie

 

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pan Bartosz Przybylski wykazał się wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Kandydat spełnił warunki i oczekiwania stawiane osobie wykonującej zadania na przedmiotowym  stanowisku. Posiadane kwalifikacje i umiejętności zdobyte podczas dotychczasowego zatrudnienia dają gwarancję właściwego wywiązania się z powierzonych zadań i obowiązków.

 

                                                                                             Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                Przemysław Pacholski

 Kórnik, dnia  6 maja  2019  r.