logo
logo bip

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

podinspektora ds. pozyskiwania funduszy pozabudżetowych

w Urzędzie Miasta i Gminy  Kórnik

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała :

Pana

Jakuba Szymaniaka

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Jakub Szymaniak posiada wymagane wykształcenie wyższe oraz doświadczenie z zakresu pozyskiwania i realizacji projektów ze środków zewnętrznych. Wykazał się dobrą znajomością aktualnych procedur aplikacyjnych. Zna obsługę programów informatycznych oraz generatorów wniosków. Zaprezentował się jako osoba konkretna i kompetentna. Kandydat spełnia warunki i oczekiwania stawiane osobie wykonującej zadania na przedmiotowym stanowisku.

  Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Przemysław Pacholski

 

Kórnik, dnia 4 lutego 2019 roku