logo
logo bip

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pedagoga

w Środowiskowym Domu Samopomocy "Gościnni"

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała:

Panią/Pana

Bernadetę Mantey

zamieszkałą/ego w Poznaniu

 

Na konkurs wpłynęła 1 oferta spełniająca wymogi formalne.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Doświadczenie P. Bernadetę Mantey na poprzednich stanowiskach pracy oraz znajomość charakteru pracy z osobami z zaburzeniami zachowania oraz różnorakimi niepełnosprawnościami miały decydujące znaczenie przy podejmowaniu decyzji o naborze na stanowisko pedagoga.

 

Zastępca Dyrektora ŚDS "Gościnni"

Karolina Świątek

   

Kórnik, dnia 15 lipca 2019 r.