logo
logo bip

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała:

Panią/Pana

Monikę Dembską

zamieszkałą/ego w Śródce

 

Na konkurs wpłynęły 3 oferty, wszystkie spełniały wymogi formalne. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzono z 3 kandydatkami.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Doświadczenie p. Moniki Dembskiej zdobyte na poprzednich stanowiskach pracy oraz znajomość charakteru pracy z osobami z zaburzeniami zachowania oraz różnorakimi niepełnosprawnościami miały decydujące znaczenie przy podejmowaniu decyzji o naborze na stanowisko pedagoga.

 

Zastępca Dyrektora ŚDS "Gościnni"

Karolina Kapczyńska

   

Kórnik, dnia 17 czerwca 2019 r.