logo
logo bip

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Głównego Księgowego w Przedszkolu i Żłobku ?Hocki Klocki? w Kamionkach


Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:

Pani

Agnieszka Małgorzata Chmielewska zamieszkała w Kórniku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia wszystkie wymogi formalne.

O wyborze kandydatki zdecydowała rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniono przygotowanie merytoryczne.