logo
logo bip

Informacja o  wynikach  naboru na stanowisko specjalista ds. wymiaru podatków

w Urzędzie Miasta i Gminy  Kórnik

 

Informuję, że  w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała :

 Panią

 Beatę Szałamachę

 zamieszkałą w  Czmoniu

 

Na  konkurs  wpłynęło  10  ofert. Jedna nie  spełniała  wymogów  formalnych, jedna osoba zrezygnowała. Rozmowę  kwalifikacyjną  przeprowadzono  z  8  kandydatami, którzy  poddali  się  również  testowi sprawdzającemu  wiedzę  na temat  podatków  i opłat  lokalnych.  W kolejnym etapie przeprowadzono dodatkową  rozmowę  z  3 osobami.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 Pani  Beata Szałamacha zdała test sprawdzającą wiedzę na temat podatków i opłat lokalnych zdobywając  wysoką  ilość punktów. Posiada wykształcenie  wyższe. Wykazała się dobrą znajomością  przepisów prawa podatkowego. Zna obsługę  programów informatycznych. Zaprezentowała  się  jako  osoba konkretna  i  kompetentna.  Kandydatka  spełnia  warunki i oczekiwania stawiane osobie wykonującej zadania na przedmiotowym stanowisku.

  Kórnik, dnia   8 stycznia    2019 r.