logo
logo bip

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA

WOLNE STANOWISKO INTENDENTA W SZKOLE PODSTAWOWEJ

NR 1 IM. TYTUSA DZIAŁYŃSKIEGO W KÓRNIKU

 

  1. Nazwa i adres jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik

II. Stanowisko : intendent

III. Skład Komisji przeprowadzającej nabór:

  1. Przewodniczący Komisji: Elżbieta Wypijewska;
  2. Członek Komisji: Natalia Kozicz;
  3. Członek Komisji Elżbieta Gabryelewicz;
  4. Członek Komisji Marta Świętochowska;

IV.  Liczba nadesłanych ofert: 5

      W tym spełniających wymagania formalne:  5

      Niespełniających wymagań formalnych:  0

V.    Zastosowanie techniki i metod naboru:

Analiza ofert pod katem spełnienie niezbędnych wymagań i najlepszego spełnienia wymagań dodatkowych.  

VII.  Komisja po dokonaniu analizy ofert wyłoniła do zatrudnienia Panią Annę Walkowiak

VIII. Uzasadnienie dokonania wyboru:

Pani Anna Walkowiak spełnia wszystkie wymagania formalne. Jako jedyna kandydatka Pani Walkowiak posiada doświadczenie na stanowisku intendenta w placówkach oświatowych. Pani Anna Walkowiak ukończyła liczne szkolenia i kursy związane ze zdrowym żywieniem.

 

 

Protokół sporządziła:                                                                                    Podpisy członków:

05.10.2018 r. Marta Świętochowska