logo
logo bip

Petycja mieszkańców Osiedla Tygrysiego w Dachowie ws. utwardzenia i naprawy drogi ziemnej.

1. Petycja

2. Petycja skierowana do Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Kórnik - porządek obrad

3. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej porządek obrad wraz z protokołem.

4. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 28.03.2018 roku - porządek obrad - podjęcie uchwały ws. rozpatrzenia PETYCJI

PETYCJA Rodziców uczniów klas szóstych SP w Kamionkach

Pobierz:  
1. Petycja  
2. Pismo dodatkowe 
3. Informacja Komisji Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Kórniku  
 4. Uzupełnienie do petycji  
5. Sposób załatwienia - odpowiedź i uchwała Komisji Rewizyjnej