logo
logo bip

Uchwały Rady nr III/10/18 z dnia 2018-12-07

W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr III/11/18 z dnia 2018-12-07

W sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników