logo
logo bip

Uchwały Rady nr IV/19/18 z dnia 2018-12-28

W sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik realizacji zadania polegającego na złożeniu wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu 61/I/OA/3.4/2018/cz.2 – GEPARD II. DOTACJA w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyj
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr IV/26/18 z dnia 2018-12-28

W sprawie powierzenia Wiceburmistrzowi reprezentowania Miasta i Gminy Kórnik w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt”.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników