logo
logo bip

Uchwały Rady nr IV/14/18 z dnia 2018-12-28

W sprawie Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok
Data wejścia w życie: obowiązuje w 2019 roku

Lista załączników

Uchwały Rady nr IV/15/18 z dnia 2018-12-28

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
Data wejścia w życie: obowiązuje w 2019r.

Lista załączników

Uchwały Rady nr IV/27/18 z dnia 2018-12-28

W sprawie zmieniająca uchwałę ws.udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr VII/56/19 z dnia 2019-03-27

W sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr VII/57/19 z dnia 2019-03-27

W sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Kórnik na rok 2019.
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników