logo
logo bip

Uchwały Rady nr IV/22/18 z dnia 2018-12-28

W sprawie zmiana mpzp strefy ochronnej terenu zamkniętego w Borówcu, obejmującego obszary obrębów Borówiec, Szczytniki, Gądki, Koninko i Robakowo w gminie Kórnik
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr IV/23/18 z dnia 2018-12-28

W sprawie mpzp dla wsi Kromolice, Pierzchno, Celestynowo, Runowo i części wsi Dziećmierowo, gmina Kórnik - etap I
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr IV/24/18 z dnia 2018-12-28

W sprawie mpzp w rejonie ulicy Poznańskiej i Woźniaka oraz jeziora Skrzynki Duże, obręb geodezyjny Skrzynki i Kórnik, gmina Kórnik
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr VI/50/19 z dnia 2019-02-27

W sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 621 oraz na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 453 w obrębie geodezyjnym Błażejewko, gmina Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr VI/51/19 z dnia 2019-02-27

W sprawie zmiany mpzp dla działki o numerze ewidencyjnym 317/15, obręb geodezyjny Bnin, gmina Kórnik
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr VII/62/19 z dnia 2019-03-27

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 526/2 i 527, położonych w rejonie Placu Powstańców Wielkopolskich, w obrębie geodezyjnym Kórnik, gmina Kórnik
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr VII/63/19 z dnia 2019-03-27

W sprawie częściowego uchylenia uchwały Rady Miasta i Gminy Kórnik w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr VII/64/19 z dnia 2019-03-27

W sprawie zmieniająca uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kamionkach w rejonie ulicy Poznańskiej, gmina Kórnik.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników