logo
logo bip

posiedzenie - 21.03.2019

posiedzenie odbedzie się 21 marca 2019r. ok. godz.15.00 - po Komisji Budzetu i Finansów

porządek obrad