logo
logo bip

NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE: II posiedzenie - 12.12.2018

środa, godz. 14:00

porządek obrad

I posiedzenie - 5.12.2018

środa, godzina 14.00

porządek obrad