logo
logo bip

NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE: II posiedzenie - 13.12.2018

czwartek, godzina 15:00

porządek obrad

I posiedzenie - 05.12.2018

środa, godzina 8:30

porządek obrad